Zákaznická linka

Skupina ČEZ nabízí zákazníkům možnost vyřízení většiny zákaznických požadavků prostřednictvím Zákaznické linky.

 

Zákaznická linka – v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Zákaznická linka

840 840 840

Poruchová linka

840 850 860

Faxový kontakt

371 102 008

Prostřednictvím Zákaznické linky můžete vyřídit většinu požadavků týkajících se odběru elektřiny a plynu. Telefonický kontakt může významně přispět ke snížení počtu nutných osobních návštěv našich kontaktních míst, a tím i k významné úspoře vašeho času.

 

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Zákaznické linky

Elektřina a plyn

 • informace o fakturaci (vysvětlení faktury, úpravy výše záloh, reklamace), zaslání kopie faktury
 • úpravu výše záloh a četnosti jejich zasílání
 • aktualizace údajů o zákazníkovi a jeho odběrném místě
 • uzavření a změny smlouvy na dodávku elektřiny a plynu
 • informace o cenách a volbě vhodného typu sazby

Elektřina

 • reklamace chodu elektroměru a funkce přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání)
 • informace o době platnosti vysokého a nízkého tarifu
 • podání žádosti o připojení, informace o stavu požadavku zákazníka na nový odběr nebo zvýšení odběru elektřiny
 • reklamace kvality dodávky elektřiny (např. vypínání, poruchy, podpětí a přepětí)
 • informace k technickým požadavkům zákazníků (přeložky vedení, izolace vedení)
 • poradenství v oblasti využívání elektřiny

 

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Poruchové linky

 • informace o plánovaném vypínání elektřiny
 • nahlášení poruch

Pokud je úplné vyřízení požadavku podmíněno předáním příslušných dokladů, je možné je zaslat poštou, faxem či e-mailem.

 

Kontaktní údaje pro komunikaci

Korespondenční adresa:

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň