Jaderné fórum

ENEFZástupci ČEZ se pravidelně účastní pracovních skupin a podskupin Evropského jaderného fóra (ENEF) a přispívají tak ke vzniku pozice této platformy.

ENEF je platforma pro odborně moderovanou diskusi o budoucnosti jádra v evropském energetickém mixu, o jeho příležitostech a rizikách. Slouží jako poradní orgán institucí EU v oblastech jako jsou zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, podpora investic, výzkumu a vývoje v energetice a v otázkách evropské legislativy v oblasti využívání bezpečné jaderné energie.

Základem pro jeho fungování je návrh Evropské rady z 8. a 9. března 2007, aby se uskutečnila široká diskuse všech příslušných zainteresovaných stran o příležitostech a rizikách souvisejících s jadernou energií v souvislosti se snižováním emisí oxidu uhličitého a zajištění konkurenceschopnosti. Na základě tohoto impulsu se premiéři České a Slovenské republiky dohodli na každoročním hostování plenárního zasedání Fóra střídavě v Praze a Bratislavě.

Účastníky plenárních zasedání jsou vysocí političtí představitelé řady členských států, zástupci institucí EU, zástupci energetických společností, ale také spotřebitelských a nevládních organizací.

Pracovní skupiny a podskupiny se od ledna 2008 pravidelně scházejí v Bruselu a vedou dialog s Evropskou komisí. Jejími účastníky jsou jak zástupci jaderného průmyslu, tak zástupci neziskových organizací a vlád členských států. Po zaregistrování u sekretariátu ENEF je účast umožněna zástupci každé organizace. Jedná se o pracovní skupinu zabývající se příležitostmi jaderné energetiky, pracovní skupinu pro rizika jaderné energetiky a pracovní skupinu pro transparentnost. Výsledná práce pracovních skupin je základem pro jednání plenárního zasedání.

Pro ČEZ je stěžejní práce ve skupině Rizika, která disponuje čtyřmi odbornými podskupinami. Podskupina pro bezpečnost jaderných zařízení připravila zprávu k veřejné konzultaci o změně právního rámce EURATOM k jaderné bezpečnosti a zabývá se hodnocením zpráv ENSREG k zátěžovým testům jaderných elektráren a zprávy AHGNS k vnitřní bezpečnosti v členských státech v souvislosti s provozem jaderných zařízení. Podskupina k nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem připravuje podklady navazující na směrnici o bezpečném nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Pracovní podskupina pro vzdělávání a výcvik se zaměřila na spuštění konferenčního cyklu ENEL a činnosti EHRON. Podskupina k nešíření pracuje na vypracování společného postoje ohledně vývozu.

V roce 2012 se ENEF zaměřil na vyhodnocování poučení z havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima Daiči. Tento proces bude dlouhodobý a ENEF jej bude doprovázet svými výstupy k zlepšení jaderné bezpečnosti a optimalizaci evropské legislativy. Návrh na revizi směrnice k jaderné bezpečnosti plánuje Evropská komise vydat koncem roku 2012.

V roce 2013 se vedla diskuse o energetickém rámci pro rok 2030, o nových investicích a jaderné bezpečnosti. Evropská komise požadovala vést debatu o celé šíři energetiky, ne samostatně o jaderné energii. Více informací v Aktualitě.

Zápisy z jednotlivých formací je možné v anglickém jazyce nalézt na http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.htm