Konsolidační celek Skupiny ČEZ

Konsolidační celek k 31. 12. 2012


Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 31. 12. 2012 celkem 112 společností, z toho 92 bylo konsolidováno plnou metodou a 20 přidružených a společných podniků ekvivalenční metodou.

Kompletní grafický přehled Konsolidačního celku Skupiny ČEZ je ke stažení ZDEZDE

nebo na stránkách 62-63 Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2012