Konsolidační celek Skupiny ČEZ

Konsolidační celek k 30. 6. 2014


Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 30. 6. 2014 celkem 107 společností, z toho 88 bylo konsolidováno plnou metodou a 19 přidružených a společných podniků ekvivalenční metodou.

Kompletní grafický přehled Konsolidačního celku Skupiny ČEZ je k dispozici na stránkách 15-16 Pololetní zprávy 2014 Skupiny ČEZ