Konsolidační celek Skupiny ČEZ

Konsolidační celek k 31. 12. 2013


Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 31. 12. 2013 celkem 105 společností, z toho 87 bylo konsolidováno plnou metodou a 18 přidružených a společných podniků ekvivalenční metodou.

Kompletní grafický přehled Konsolidačního celku Skupiny ČEZ je k dispozici na stránkách 58-59 Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2013