Čas pro dobrou věc

Zaměstnanci věnují svůj čas pro dobrou věc
V letech 2008 - 2015 se projektu Čas pro dobrou věc formou skupinové či individuální pomoci účastnilo 3603 dobrovolníků z řad zaměstnanců Skupiny ČEZ. Každoročně stovky zaměstnanců navštíví kolem padesáti organizací zaměřených na oblast sociální pomoci nebo na péči o životní prostředí. Při náhlých záplavách opakovaně prokázaly desítky našich kolegů schopnost rychlé aktivace a solidaritu se zasaženými spoluobčany.

filantropie

Firemní dobrovolnictví ve Skupině ČEZ


Čas pro dobrou věc

Skupina ČEZ organizačně, finančně i logisticky podporuje firemní dobrovolnictví. Koncepci projektu Čas pro dobrou věc tvoří dobrovolná spolupráce a zapojení firmy, zaměstnanců i veřejně prospěšných organizací. Po projednání s odborovými organizacemi je od roku 2007 dobrovolnická pomoci zakomponována do Kolektivní smlouvy. Od roku 2008 zaměstnanci Skupiny ČEZ mohou využít v kalendářním roce jeden uhrazený pracovní den ve prospěch vybrané veřejně prospěšné organizace.

Skupina ČEZ se ve své pomoci soustředí především na oblast sociální (např. péče o zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory aj.), oblast životního prostředí a obnovy tradic a kulturního dědictví (např. botanické zahrady, péče o chráněná území).

Energetici se věnují činnostem, které mají organizacím neziskového sektoru alespoň trochu odlehčit od jejich každodenních povinností a starostí. Práce spočívá ve fyzické i odborné pomoci dle vyjádřené potřeby zástupců organizací a zprostředkovaně jejich klientů. Zároveň se díky osobnímu zájmu a zapojení zaměstnanci seznámí s reálnou činností naplňující poslání organizací neziskového sektoru a zároveň s klienty, prostředím a podmínkami řady poskytovaných sociálních služeb v ČR.

Partnerem v realizaci akcí firemníhodobrovolnictví je firemní dobrovolnický portálwww.zapojimse.cz, kterýspravuje platforma Byznys prospolečnost.    

Kde jsme také pomáhali v roce 2014

Kolega pan Michal Bláha z ČEZ Distribuce se věnuje lyžařskému výcviku mládeže v Centru handicapovaných lyžařů v Jánských lázních již léta. Pravidelně využívá individuální firemní dobrovolnický den pro doplnění této obdivuhodné osobní angažovanosti.

Centrum handicapovaných lyžařů pracuje od roku 2001 jako organizace veřejně prospěšná s celostátní působností. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = mono lyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu.

V červnu 2014 se temelínští kolegové již tradičně věrně vydali do Arpidy v Českých Budějovicích. Tentokráte pracovali na terénních úpravách areálu a připravovali kolem něj nový plot. Zároveň pomáhali s uložením zásoby balíků slámy pro koně, které v Arpidě používají k hippoterapii. Zároveň společně předali 30tisícový šek na zlepšení technického vybavení od Nadace ČEZ, který centrum získalo v rámci zaměstnaneckého grantového programu díky doporučení zaměstnance pana Vladimíra Zajferta.

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s., České Budějovice

Centrum, poskytuje komplexní péči v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením.

Při příležitosti světového dne autismu dne 2. 4. 2014 prostřednictvím připravené akce sdružení MOTÝL v Plzni si děti ze základních škol vyzkoušely, jaké to je být autistou. Oporou na stanovištích během akčního dopoledne bylo dětem pět zaměstnankyň ČEZ Zákaznické služby. Všechny si pro orientaci v problematice autismu předem nastudovaly potřebné materiály. Dobrovolnice pomohly školákům pochopit, jaké to je komunikovat s autisty a hravou formou jim vysvětlovaly, že tito lidé nejsou špatní, jen vnímají situace a věci kolem jinak.. Motýl o. s. už 10 let podporuje klienty se zdravotním postižením a jejich integraci do běžné společnosti. Zároveň vytváří prostor pro smysluplné trávení volného času rodičů s dětmi.

 • 29. 5. 2014 – Podskaláci v Mezně

Tým z ČEZ Korporátních služeb, ČEZ ICT Services a ČEZ Teplárenské si pro potřebné zlepšení podmínek dětské turistické základny dvou dětských oddílů vybral závěr května 2014. Počasí dobrovolníkům však nepřálo a fyzicky náročné venkovní zemní práce pro odvlhčení budovy prováděli ve velmi nepříznivých podmínkách. Překonáním překážek a splněním předsevzetí se zaměstnanci pro děti stali velkým příkladem.

Dvě firemní dobrovolnice nejen během dubnového dobrovolnického dne, ale i v průběhu roku ve svém volném čase odborně předávaly rady a zkušenosti pracovníkům v ostravské pobočce charitativní organizace Armáda spásy v oblasti komunikace a prezentace. Odborná pomoc a poradenství je časově náročnější, a proto jsme rádi, že i tento druh firemní dobrovolnické pomoci má ve Skupině ČEZ své místo.

 • 16. 5. 2014 – Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2014

Sto osm zaměstnanců Skupiny ČEZ věnovalo v květnu v rámci akcí svůj pracovní den neziskové organizaci v rámci vlastního projektu Čas pro dobrou věc a zároveň se jako pravidelní účastníci připojili k mezinárodnímu dni Give & Gain Day Manažeři, administrativní pracovníci či zaměstnanci elektráren vyrazili přes nepřízeň počasí do terénu a potřebné práce se ujali v 15 institucích v Praze, středních Čechách, Ostravě a Ústeckém kraji.

Největší skupina 26 dobrovolníků pomáhala v Dětském centru (kojeneckém ústavu s dětským domovem) při FTN, kde se celý den věnovali úpravě rozlehlého areálu přilehlé parkové zahrady. Svoji zručnost projevili například při používání strunové sekačky a betonování základové desky dětského zahradního domku. Všichni dobrovolníci se díky ochotě sestřiček podrobně seznámili s reálnou prací i prostředím, ve kterém personál poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem ohroženým prostředím (drogy, nikotinismus,…), dětem s postižením, kojícím matkám, těhotným i nezletilým, které se akutně ocitly v krizové situaci

 V práci se sekačkami, multikárou a zahradním náčiním se osvědčilo také osm interních auditorů v Domově pro zrakově postižené klienty PALATA, respektive v jeho rozlehlém parku. Kromě venkovní činnosti se tak jako ve všech ostatních organizacích neziskového sektoru mohli zaměstnanci, zapojení do firemního dobrovolnictví, seznámit s historií objektu, obsahem sociální služby a způsobem péče o klienty se smyslovým postižením.

V organizaci, která poskytuje pomoc mladým osamělým matkám s malými dětmi a usiluje o jejich samostatnost a integraci, bylo práce dost. Zvládl ji čtrnáctičlenný manažerský tým Michaely Chaloupkové, členky představenstva a ředitelky divize správy Skupiny ČEZ. Bourali zahradní altán, revitalizovali prostor pro stavbu nového, zvelebovali zahradu areálu. Natírali nábytek a malovali stěny v krizovém pokoji pro příjem maminek v nouzi. Po zmínce údržbáře, že i houpačky na dětském hřišti už pomalu dosluhují, jednu obratem pořídili a hned sestavili.

 • 19. 9. 2014 – Mezinárodní dobrovolnický den Engage Day 2014

Již tradičně se ve všech krajích Skupina ČEZ společně s dalšími malými, středními i velkými firmami zapojuje do nejrůznějších činností během podzimního vyhlášeného mezinárodního dne dobrovolnictví. V roce 2014 pracovalo během Engage Day a blízké regionální etapě v 12 organizacích 134 dobrovolníků ze Skupiny ČEZ.

Kde například pomáhali?

 • 19. 9. 2014 – CHKO Šumava

Skupina 40 dobrovolníků, převážně zaměstnanců ČEZ Zákaznické služby Plzeň, vyrazila pod „dohledem“ generálního ředitele společnosti Aleše Kubíka a dalších manažerů čistit Šumavu. Správě NP a CHKO Šumava pomohli s úklidem horských ploch, stahováním klestu a stavěním oplocenek kolem čerstvě vysazených stromků.

V malebném koutě Orlických hor 21 dobrovolníků zavítalo do Sdružení Neratov. Muži se ujali terénních prací, konkrétně úpravě přístupové cesty nebo náročného hloubení prostoru pro chystaný rybníček. Ženy pomáhaly v chráněné šicí dílně a v nově otevřené speciální škole pro handicapované žáky.

 

Příklady, kde jsme pomáhali v roce 2013

 • Výstava o dobrovolnictví vzpomínkou, motivací i osvětou

V prosinci 2013 se podařilo společně organizacemi DefensArt, STŘED, o.s. a Dobrovolnickým centrem Oblastní Charity v Třebíči připravit v Jaderné elektrárně Dukovany výstavu, která seznamovala s principy a potřebností rozmanité dobrovolnické pomoci v organizacích neziskového sektoru.

Na dubnový výlet s klienty Domova sv. Josefa, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec, vyrazila parta šesti zaměstnanců z ČEZ Měření a ČEZ Distribuční služby. Celý den strávili v královéhradecké zoo, kde asistovali lidem s roztroušenou sklerózou.

Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa Dvůr Králové nad Labem

Domov sv. Josefa pomáhá již od svého vzniku v roce 2001 lidem, které zasáhla nevyléčitelná nemoc – roztroušená skleróza, žít spokojený a smysluplný život.

V zajímavém areálu občanského sdružení Ledovec se v květnu 2013 zhostilo dvanáct dobrovolníků celé řady úkolů. Vedle broušení a natírání laviček vyčistili studánku, uklidili výběhy zvířat, zrenovovali stříšku pergoly nebo upravili okrasnou skalku.

Ledovec, o. s., Ledovec nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem podporu a pomoc při udržování a zlepšování kvality jejich života ve společnosti.

V květnu se vypravili další firemní dobrovolníci do Dětského domova v Ivančicích. V rozlehlém areálu sekali trávu, opravovali okapy a upravovali zahradu pro nové hřiště určené dětem s autismem.

Domov je určen dětem se zdravotním postižením, a to různého druhu i stupně. Posláním domova je nahradit klientům rodinné prostředí a zmírňovat negativní vlivy institucionální výchovy. Personál se snaží dětem bez rodiny pomoci poznávat nové přátele, zažít pocit, že patří do většinové společnosti, přestože mají celoživotní handicap.

V Moravskoslezském kraji proběhla červnová akce i v okolí Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené v Opavě, který spravuje Charita Opava. Sedmnáct zaměstnanců z ČEZ Korporátních služeb opravovalo a zkrášlovalo vnitřek budov i jejich okolí.

Tak jako v ostatních organizacích přijímajících firemní dobrovolnickou pomoc měli zaměstnanci příležitost nahlédnout do života domova, personálu a poznat metody a postupy, jak se pomáhá klientům se zrakovým postižením.

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace. Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou dospělí, těžce zrakově postižení nebo lehce mentálně postižení občané z celé ČR. Věnují se lidem, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 • 10. 6. – 17. 6. 2013 – Povodňová pomoc v červnu 2013

Firemní dobrovolnictví doplnilo firemní gesto finanční úlevy pro zasažené povodní až na tři měsíce energie zdarma a realizovanou sbírku mezi zaměstnanci. Od více než tisíce zaměstnanců se vybralo přes 1,3 milionu korun, díky kterým se podařilo se napravit škody ve studních pitné vody a domovech spoluobčanů. Protože pomoc může mít řadu podob, nejen tu finanční, zapojilo se do prací na odstraňování škod způsobených povodněmi i 83 firemních dobrovolníků ze všech koutů republiky. Skupina ČEZ zorganizovala tyto mimořádné dobrovolnické dny pod patronátem pověřených povodňových koordinátorů. Ti doporučili místa a neziskové instituce, kde byla podle nich pomoc nejvíce potřeba. Firemní dobrovolníci pomáhali v povodněmi zasažených obcích kolem Terezína, v obcích Křešice, Lounky a Hořín a v domově pro seniory ve Velkém Březně i ústecké neziskové organizaci Fokus Labe.

 

V roce 2012 jsme pomáhali například v těchto lokalitách

 • 16. 5. 2012 Dětský domov Mašťov na Kadaňsku navštěvuje ostřílená parta z chomutovské skupiny ČEZ Měření, doplněná rovněž o tradiční dobrovolníky z Elektráren Tušimice a Prunéřov a kolegy z ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správy majetku. Někteří z dvacítky účastníků zde pracovali již po páté. Přijeli jak v rámci Času pro dobrou věc, tak i sami od sebe ve svém volném čase. Všichni pomáhali drobnými stavebními a údržbářskými pracemi, čistili okapy a kanálové vpusti, sekali strunovou sekačkou či vyřezávali náletové dřeviny v sadu. Další upravovali okrasný záhon před hlavním vchodem do domova či pomáhali s opravami vnitřní omítky. Odpoledne po návratu ze školy se do práce živě zapojily i děti.
 • 29. 5. 2012 – Život bez Bariér v Nové Pace je občanské sdružení, jehož zakladatelem je sám vozíčkář. Pětičlenný tým zaměstnává 50 zaměstnanců se ZTP a 150 klientů s postižením tělesným i kombinovaným. Provozuje denní stacionář, chráněné dílny, půjčuje zdravotní pomůcky. Zaměstnanci z ČEZ Prodej a Elektrárny Chvaletice se zapojili do venkovních i interiérových prací.
 • 13. 6. 2012 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Deset zaměstnanců převážně z útvarů komunikace a nákupu si opět vybralo terénní práci v přírodním parku, o jehož ochranu se organizace léta usilovně snaží. Letos je čekala opět výzva v podobě obnovování skalní stepi. Vyčistili strmou stráň a výřezem nežádoucích dřevin připravili podmínky pro stepní byliny a traviny. Dále vyčistli prostory k chovu zvířat.
 • 4. 9. 2012 Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany každoročně nachází pochopení pro oživení monotónního denního harmonogramu také např. v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Dukovanští dobrovolníci zvládlo úpravu venkovních prostor, okrasných záhonků i technickou přípravu akce. Bonusem byla komentovaná prohlídka domova a výjezd s vozíčkáři po uklizené zahradě.

V roce 2011 jsme pomáhali například v těchto lokalitách

 • 29. 6. 2011 – Domov sociálních Služeb Slatiňany pečuje o osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je Rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. Od startu firemního dobrovolnictví natřeli věrní kolegové z ČEZ Měření Hradec Králové zcela všechno, co bylo v areálu domova třeba – herní zahradní prvky, lavičky, brány a ploty.
 • 23. 6. 2011 – nad Dětským domovem v Nechanicích si nepsaný patronát převzal východočeský kolektiv z ČEZ Prodej a ČEZ Měření. Třetím rokem desítka i z vlastních zdrojů technicky vybavených kolegů samostatně navázala na předešlé stavební zvelebování dětské zahrady.
 • 25. 5. 2011 –Domově pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči byla místními pečovatelkami velmi oceněna práce mužských pomocníků, kteří jako doprovod svůj čas věnovali přímo klientům. V jejich společnosti se mohli imobilní senioři podívat na svých vozíčcích do okolí domova a přitom si také popovídat.
 • 12. 5. 2011 – SPMP Šumperk – Pomněnka, společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s., je opakovaně v hledáčku zájmu zaměstnanců vodních elektráren z provozu Dlouhé Stráně. V roli dobrovolníků letos devět zaměstnanců pomáhalo na školní farmě při vybudování lonžovacího kruhu pro trénink koní pro jízdu s handicapovanými žáky.
 • 11. 5. 2011 – Dětské centrum Domeček v Ostravě Zábřehu opakovaně navštěvují personalistky z ČEZ, a. s. Součástí každého dobrovolnického dne je seznámení se s náplní dané organizace. Pro kolegyně bylo zajímavé nahlédnout do režimu komplexní ústavní péče o děti od 0 – 3 let. Ochotná dětská psycholožka je seznámila i s problémy, které tento nepřetržitý provoz řeší. Celý den věnovala trpělivá šestice dobrovolnic mytí a leštění nejen oken, ale všeho potřebného na co není při tak náročném provozu čas.
 • 21. 4. 2011 – Centrum Služeb Hvozdy ve Hvozdnici pro dobrovolnickou pomoc sami navrhli kolegové z vodních elektráren. Od roku 2008 několikrát ročně jezdí parta, k níž se přidávají kolegové z pražské centrály, mezi mladistvé s lehkým a středním mentálním postižením, kteří jsou odborníky vedeni k praktickým dovednostem, správným návykům a samostatnosti. Dobrovolníci již vymalovali domečky klientů, natírali ploty a uklízeli sklad. Potřebné bylo i prořezávání zarostlého areálu a pálení starého nábytku společně s naplňováním kontejneru. Klienti snaživě dobrovolníky sami pohostili a někteří pomáhali s lehčí prací např. s mytím oken.

Mezinárodní den firemního dobrovolnictví GIVE & GAIN 2011

GIVE&GAIN 2011V roce 2011 se k prospěšné myšlence dobrovolnické pomoci neziskovému sektoru připojili naši zaměstnanci i v mezinárodním rozměru. V České republice se prvního ročníku mezinárodního dne, jehož ústřední myšlenkou je darovat a tím vlastně získat, zúčastnilo 38 neziskových organizací a 250 zaměstnanců ze 14 firem. Jednu pětinu dobrovolníků tvořili zaměstnanci Skupiny ČEZ. Čtyřicet zaměstnanců pracovalo v 11 organizacích.  V rámci tohoto mezinárodního dne pracovali například zaměstnanci z ČEZ Měření v občanském sdružení Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem, kde naši dobrovolníci řezali tyče k ochraně jedliček pro založenou část pralesa a upevňovali ochranné pletivo kolem mladých sazenic.

Mezinárodní komunitní den ENGAGE

Společně s dalšími firmami jsme pomáhali také v rámci komunitního dobrovolnického dne ENGAGE, jeho cílem je vzájemné poznání a spolupráce mezi městy, komerčním a neziskovým sektorem. Myšlenkou ENGAGE je zlepšení kvality života v dané obci a rozvoj partnerství mezi firmami a komunitou.

Vnímáme společenskou i osobní hodnotu dobrovolnictví

Rok 2011 Rada ministrů EU vyhlásila „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". V ČR Skupina ČEZ jako zakládající člen platformy Byznys pro společnosti tuto iniciativu podpořila. Jako generální partner napomohla aktivitám ve prospěch uznání a zvýšení povědomí o dobrovolnické práci a vzájemné občanské pomoci.

Fotogalerie

Fotografie