Čas pro dobrou věc

Zaměstnanci věnují svůj čas pro dobrou věc
V letech 2008 - 2014 se projektu Čas pro dobrou věc formou skupinové či individuální pomoci účastnilo 2875 dobrovolníků z řad zaměstnanců Skupiny ČEZ. Každoročně stovky zaměstnanců navštíví kolem padesáti organizací zaměřených na oblast sociální pomoci nebo na péči o životní prostředí. Při náhlých záplavách opakovaně prokázaly desítky našich kolegů schopnost rychlé aktivace a solidaritu se zasaženými spoluobčany.

filantropie

Firemní dobrovolnictví ve Skupině ČEZ


Skupina ČEZ organizačně i logisticky aktivně podporuje firemní dobrovolnictví. Po projednání s odborovými organizacemi je od roku 2007 dobrovolnická pomoci zakomponována do Kolektivní smlouvy. Zaměstnanci mohou využít jeden proplacený pracovní den v kalendářním roce pro práci, ve prospěch vybrané neziskové organizace.

Koncepce projektu je postavena na dobrovolné polupráci firmy zaměstnanců i neziskových organizací.

Naše pomoc se soustředí především na oblast sociální (např. dětské a seniorské domovy, péče o handicapované) a životního prostředí (např. botanické zahrady, péče o chráněná území).

V roce 2012 se projektu Čas pro dobrou věc zúčastnilo 331 zaměstnanců, kteří pomáhali v 66 veřejně prospěšných organizacích.

Každoročně vyhlašujeme harmonogram skupinových akcí pro 7 etap ve všech regionech ČR. Respektujeme a těší nás, že naši zaměstnanci chtějí být prospěšní svým ověřeným organizacím ve svém blízkém okolí.

Podle návrhů a zájmu nabízíme zaměstnancům skupinové krajové dny. Během kalendářního roku mohou naši odborníci využít i individuální formu pomoci.

Součástí projektu je jednotná evidence, elektronická administrace i schvalování, informování, pojištění, podpora dopravy i základní občerstvení. Jde o firemní péči o vyslaného ochotného zaměstnance/dobrovolníka. Máme svá pravidla účasti, Desatero dobrovolníka, Příručku dobrovolníka a brožurku Čas pro dobrou věc.

Od roku 2010 jsme se připojili k podobně smýšlejícím firmám a spolupracujeme s dobrovolnickým portálem http://www.zapojimse.cz.

Mezinárodní den firemního dobrovolnictví GIVE & GAIN 2011

GIVE&GAIN 2011V roce 2011 se k prospěšné myšlence dobrovolnické pomoci neziskovému sektoru připojili naši zaměstnanci i v mezinárodním rozměru. V České republice se prvního ročníku mezinárodního dne, jehož ústřední myšlenkou je darovat a tím vlastně získat, zúčastnilo 38 neziskových organizací a 250 zaměstnanců ze 14 firem. Jednu pětinu dobrovolníků tvořili zaměstnanci Skupiny ČEZ. Čtyřicet zaměstnanců pracovalo v 11 organizacích.  V rámci tohoto mezinárodního dne pracovali například zaměstnanci z ČEZ Měření v občanském sdružení Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem, kde naši dobrovolníci řezali tyče k ochraně jedliček pro založenou část pralesa a upevňovali ochranné pletivo kolem mladých sazenic.

Mezinárodní komunitní den ENGAGE

Společně s dalšími firmami jsme pomáhali také v rámci komunitního dobrovolnického dne ENGAGE, jeho cílem je vzájemné poznání a spolupráce mezi městy, komerčním a neziskovým sektorem. Myšlenkou ENGAGE je zlepšení kvality života v dané obci a rozvoj partnerství mezi firmami a komunitou.

Vnímáme společenskou i osobní hodnotu dobrovolnictví

Rok 2011 Rada ministrů EU vyhlásila „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". V ČR Skupina ČEZ jako zakládající člen platformy Byznys pro společnosti tuto iniciativu podpořila. Jako generální partner napomohla aktivitám ve prospěch uznání a zvýšení povědomí o dobrovolnické práci a vzájemné občanské pomoci.

V roce 2012 jsme pomáhali například v těchto lokalitách

  • 16. 5. 2012 Dětský domov Mašťov na Kadaňsku navštěvuje ostřílená parta z chomutovské skupiny ČEZ Měření, doplněná rovněž o tradiční dobrovolníky z Elektráren Tušimice a Prunéřov a kolegy z ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správy majetku. Někteří z dvacítky účastníků zde pracovali již po páté. Přijeli jak v rámci Času pro dobrou věc, tak i sami od sebe ve svém volném čase. Všichni pomáhali drobnými stavebními a údržbářskými pracemi, čistili okapy a kanálové vpusti, sekali strunovou sekačkou či vyřezávali náletové dřeviny v sadu. Další upravovali okrasný záhon před hlavním vchodem do domova či pomáhali s opravami vnitřní omítky. Odpoledne po návratu ze školy se do práce živě zapojily i děti.
  • 29. 5. 2012 – Život bez Bariér v Nové Pace je občanské sdružení, jehož zakladatelem je sám vozíčkář. Pětičlenný tým zaměstnává 50 zaměstnanců se ZTP a 150 klientů s postižením tělesným i kombinovaným. Provozuje denní stacionář, chráněné dílny, půjčuje zdravotní pomůcky. Zaměstnanci z ČEZ Prodej a Elektrárny Chvaletice se zapojili do venkovních i interiérových prací.
  • 13. 6. 2012 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Deset zaměstnanců převážně z útvarů komunikace a nákupu si opět vybralo terénní práci v přírodním parku, o jehož ochranu se organizace léta usilovně snaží. Letos je čekala opět výzva v podobě obnovování skalní stepi. Vyčistili strmou stráň a výřezem nežádoucích dřevin připravili podmínky pro stepní byliny a traviny. Dále vyčistli prostory k chovu zvířat.
  • 4. 9. 2012 Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany každoročně nachází pochopení pro oživení monotónního denního harmonogramu také např. v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Dukovanští dobrovolníci zvládlo úpravu venkovních prostor, okrasných záhonků i technickou přípravu akce. Bonusem byla komentovaná prohlídka domova a výjezd s vozíčkáři po uklizené zahradě.

V roce 2011 jsme pomáhali například v těchto lokalitách

  • 29. 6. 2011 – Domov sociálních Služeb Slatiňany pečuje o osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je Rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. Od startu firemního dobrovolnictví natřeli věrní kolegové z ČEZ Měření Hradec Králové zcela všechno, co bylo v areálu domova třeba – herní zahradní prvky, lavičky, brány a ploty.
  • 23. 6. 2011 – nad Dětským domovem v Nechanicích si nepsaný patronát převzal východočeský kolektiv z ČEZ Prodej a ČEZ Měření. Třetím rokem desítka i z vlastních zdrojů technicky vybavených kolegů samostatně navázala na předešlé stavební zvelebování dětské zahrady.
  • 25. 5. 2011 –Domově pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči byla místními pečovatelkami velmi oceněna práce mužských pomocníků, kteří jako doprovod svůj čas věnovali přímo klientům. V jejich společnosti se mohli imobilní senioři podívat na svých vozíčcích do okolí domova a přitom si také popovídat.
  • 12. 5. 2011 – SPMP Šumperk – Pomněnka, společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s., je opakovaně v hledáčku zájmu zaměstnanců vodních elektráren z provozu Dlouhé Stráně. V roli dobrovolníků letos devět zaměstnanců pomáhalo na školní farmě při vybudování lonžovacího kruhu pro trénink koní pro jízdu s handicapovanými žáky.
  • 11. 5. 2011 – Dětské centrum Domeček v Ostravě Zábřehu opakovaně navštěvují personalistky z ČEZ, a. s. Součástí každého dobrovolnického dne je seznámení se s náplní dané organizace. Pro kolegyně bylo zajímavé nahlédnout do režimu komplexní ústavní péče o děti od 0 – 3 let. Ochotná dětská psycholožka je seznámila i s problémy, které tento nepřetržitý provoz řeší. Celý den věnovala trpělivá šestice dobrovolnic mytí a leštění nejen oken, ale všeho potřebného na co není při tak náročném provozu čas.
  • 21. 4. 2011 – Centrum Služeb Hvozdy ve Hvozdnici pro dobrovolnickou pomoc sami navrhli kolegové z vodních elektráren. Od roku 2008 několikrát ročně jezdí parta, k níž se přidávají kolegové z pražské centrály, mezi mladistvé s lehkým a středním mentálním postižením, kteří jsou odborníky vedeni k praktickým dovednostem, správným návykům a samostatnosti. Dobrovolníci již vymalovali domečky klientů, natírali ploty a uklízeli sklad. Potřebné bylo i prořezávání zarostlého areálu a pálení starého nábytku společně s naplňováním kontejneru. Klienti snaživě dobrovolníky sami pohostili a někteří pomáhali s lehčí prací např. s mytím oken.

Fotogalerie

Fotografie