Dary a Nadace ČEZ

Jednou z dlouhodobých významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve Skupině ČEZ řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme".

Filantropie je nedílnou součástí firemní kultury a zároveň charakterizuje Skupinu ČEZ jako dlouhodobého podporovatele vzdělávání, kultury, sportu a komunitního života formou firemního dárcovství

I v roce 2014 pokračovala Skupina ČEZ v naplňování jednoho z pilířů své společenské odpovědnosti formou aktivního dárcovství. Skupina ČEZ se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější dárce v České republice, což dokazuje fakt, že již po 11 obhájila prvenství v soutěži TOP Odpovědná firma, konkrétně v kategorii Největší firemní dárce roku 2014 podle objemu darovaných finančních prostředků. TOP odpovědná firma je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost.

Nadace ČEZ je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem již od roku 2003. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2014 podpořeno celkem 714 projektů v celkové hodnotě 162,8 mil. Kč, za dobu své existence je to již přes 5500 projektů v hodnotě přes 1,7 miliardy korun.

Nadační příspěvky poskytuje Nadace ČEZ ve vyhlašovaných grantových řízeních, žádosti přijímá prostřednictvím webového formuláře.

Grantové programy Nadace ČEZ

Podpora regionů

Je dlouhodobý grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života všude tam, kde působí Skupina ČEZ. O podporu mohou žádat obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, ústavy, školy,  tedy všechny právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na zdravotnictví, děti a mládež, sociální oblast, vědu a vzdělávání, ochranu lidského zdraví a lidských práv, kulturu, životní prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

 

Oranžové hřiště

Je název programu, který pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Celkem  slouží dětem a dospělým v celé České republice téměř 300 Oranžových hřišť.

 

 

 

Oranžové kolo

Je putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými dvěma speciálně upravenými rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na Oranžovém kole podpořili neziskové organizace. V roce 2014 získalo díky energii „šlapajících“ podporu v hodnotě 3 miliony korun  48 organizací.

 

Stromy

Grantový program Stromy je určen na podporu liniové výsadby zeleně. Obce mohou zakládat nové aleje a stromořadí nebo je obnovovat v místech, kde dříve existovaly, ale během let vymizely. Grantový program je dvoukolový a umožňuje tak jarní i podzimní výsadbu. Dosud obce vysadily nebo obnovily 149 alejí a stromořadí.

 

 

Oranžový přechod

Je grantový program, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti na přechodech. Nadační příspěvek mohou obce využít na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce. Projekt vznikl v roce 2013 jako celorepubliková anketa. Výjimečný ohlas laické veřejnosti i odborníků na bezpečnost silničního provozu byl impulzem pro vznik pravidelného grantového programu, celkem vbylo zatím podpořeno osvětlení 46 přechodů.

 

Oranžové schody

Mají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit například mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se snáze do běžného vyučování.

 

 

 

Zaměstnanecké granty

Grantový program Zaměstnanecké granty je určen na podporu neziskových organizací, ve kterých ve svém volném čase působí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Mnozí jsou trenéry ve sportovních klubech, vedoucími skautských oddílů nebo dobrovolníky v sociálních a zdravotních zařízeních. Nadace ČEZ přispěla již 212 organizacím, ve kterých aktivní zaměstnanci Skupiny ČEZ působí, částkou 6 milionů korun.

 

Oranžová učebna

Cílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty. Získat Oranžovou učebnu mohou školy, které se účastní vzdělávacích projektů Skupiny ČEZ, například soutěže Vím proč nebo matematicko-fyzikálních olympiád.

 

 

Plníme přání

Je charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ.  V roce 2014 směřovala společná pomoc dětem a mladým lidem s handicapem. Celkem se podařilo mezi zaměstnanci shromáždit rekordních 1,49 milionu korun, přičemž Nadace ČEZ tuto sumu zdvojnásobila. Celkovou částku 2,98 milionu korun rozdělila Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice mezi 59 dětí a mladých lidí s handicapem.

 

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na www.nadacecez.cz.