Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

  Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
  k 31. 12. 2011*) k 31. 12. 2012
Právnické osoby celkem 94,12 % 94,08 % 93,33 % 93,28 %
Česká republika 69,78 % 70,29 % 69,78 % 70,29 %
ČEZ, a. s.  0,72 %   0,72 %  
Ostatní právnické osoby 23,62 % 23,79 % 22,83 % 22,99 %
Fyzické osoby celkem 5,88 % 5,92 % 6,67 % 6,72 %

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
*) Údaje za 31.12.2011 byly přepočteny dle nově používané struktury.

Akcionářská struktura - zeměpisné členění

Severní Amerika 54,0%
kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 21,0%
Velká Británie a Irsko 15,0%
Polsko 2,6%
Česká republika 1,9%
Asie 5,4%
ostatní 0,1%
Celkem 100,0%