Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

  Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
  k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014
Právnické osoby celkem 92,70 % 92,65 % 93,31 % 93,26 %
Česká republika 69,78 % 70,29 % 69,78 % 70,29 %
ČEZ, a. s.  0,72 %     -        0,72 %    -       
Ostatní právnické osoby 22,20 % 22,36 % 22,81 % 22,97 %
Fyzické osoby celkem 7,30 % 7,35 % 6,69 % 6,74 %

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění

Severní Amerika 42,6%
kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 20,3%
Velká Británie a Irsko 15,2%
Polsko 13,1%
Česká republika 3,1%
Asie 4,3%
ostatní 1,4%
Celkem 100,0%