Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)

  Jednotky 2010 2011 2012 2013 2014
Instalovaný výkon MW 15 018 15 122 15 761 15 166 16 038
Výroba elektřiny (brutto) GWh 68 433 69 209 68 792 66 625 63 124
Prodej elektřiny GWh 44 594 42 846 41 829 36 511 35 139
Prodej tepla TJ 16 918 15 249 19 089 24 633 21 276
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 32 627 31 420 31 250 26 582 26 255
             
Provozní výnosy mil. Kč 198 848 209 761 214 930 216 988 200 657
EBITDA mil. Kč 88 848 87 380 85 776 81 994 72 498
EBIT mil. Kč 64 788 61 250 57 041 45 690 36 946
Zisk po zdanění mil. Kč 46 941 40 753 40 135 35 207 22 432
Zisk po zdanění - očištěný 1) mil. Kč ----- 41 214 41 299 38 178 29 454
Zisk na akcii - základní 88,1 76,3 77,6 67,2 41,9
Dividenda na akcii 2) 50,0 45,0 40,0 40,0 40,0
Výplatní poměr 3) % 56,8% 58,7 % 52,1 % 56,4 % 73,0%
             
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 22 163 22 062 17 957 25 118 20 095
Celkový dluh mil. Kč 164 444 189 449 192 895 199 216 184 134
Jaderná rezerva 4) mil. Kč 36 848 37 285 42 415 43 827 47 302
             
Nabytí stálých aktiv mil. Kč -63 018 -53 241 -53 518 -46 076 -35 798
Finanční investice 5) mil. Kč -7 962 -927 -5 323 -962 -68
Provozní cash flow mil. Kč 77 165 61 773 64 612 72 556 70 920
             
Počet emitovaných akcií v tisících 537 990 537 990 537 990 537 990 537 990

1) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku).

2) Výše v daném roce, vyplácená v roce následujícím.

3) Výplata dividend/Zisk po zdanění - očištěný.

4) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva.

5) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků.