Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)

  Jednotky 2009 2010 2011 2012 2013
Instalovaný výkon MW 14395 15018 15122 15781 15199
Výroba elektřiny (brutto) GWh 65344 68433 69209 68832 66709
Prodej elektřiny GWh 43817 44594 42846 41867 36593
Prodej tepla TJ 13040 16918 15249 19467 25176
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 32985 32627 31420 31308 26647
             
Provozní výnosy mil. Kč 196352 198848 209761 215095 217273
EBITDA mil. Kč 91075 89089 87312 85818 82054
EBIT mil. Kč 68199 64788 61542 57083 45755
Zisk po zdanění mil. Kč 51855 46941 40753 40153 35234
Zisk na akcii - základní 96,7 88,1 76,3 77,6 67,2
Dividenda na akcii 53,0 50,0 45,0 40,0 --
Výplatní poměr 1) % 55,0 % 57,0 % 59,0 % 54,0 % --
             
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 26727 22163 22062 17957 25118
Celkový dluh mil. Kč 156810 164444 189449 192895 199216
Jaderná rezerva2) mil. Kč 37152 36848 37285 42415 43827
             
Nabytí stálých aktiv mil. Kč -70791 -63018 -53241 -53518 -46076
Finanční investice 3) mil. Kč -25152 -7962 -927 -5323 -962
Provozní cash flow mil. Kč 87354 77165 61773 64612 72556
             
Počet emitovaných akcií v tisících 537990 537990 537990 537990 537990

1) Výplata dividend/Zisk po zdanění

2) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva

3) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků