Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)

  Jednotky 2010 2011 2012 2013
Instalovaný výkon MW 15 018 15 122 15 781 15 199
Výroba elektřiny (brutto) GWh 68 433 69 209 68 832 66 709
Prodej elektřiny GWh 44 594 42 846 41 867 36 593
Prodej tepla TJ 16 918 15 249 19 467 25 176
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 32 627 31 420 31 308 26 647
           
Provozní výnosy mil. Kč 198 848 209 761 215 095 217 273
EBITDA mil. Kč 89 089 87 312 85 818 82 054
EBIT mil. Kč 64 788 61 542 57 083 45 755
Zisk po zdanění mil. Kč 46 941 40 753 40 153 35 234
Zisk na akcii - základní 88,1 76,3 77,6 67,2
Dividenda na akcii 1) 50,0 45,0 40,0 40,0
Výplatní poměr 2) % 56,9 % 59,0 % 53,2 % 60,7 %
           
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 22 163 22 062 17 957 25 118
Celkový dluh mil. Kč 164 444 189 449 192 895 199 216
Jaderná rezerva 3) mil. Kč 36 848 37 285 42 415 43 827
           
Nabytí stálých aktiv mil. Kč -63 018 -53 241 -53 518 -46 076
Finanční investice 4) mil. Kč -7 962 -927 -5 323 -962
Provozní cash flow mil. Kč 77 165 61 773 64 612 72 556
           
Počet emitovaných akcií v tisících 537 990 537 990 537 990 537 990

1) Výše v daném roce, vyplácená v roce následujícím.

2) Výplata dividend/Zisk po zdanění

3) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva

4) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků