Kalendář významných akcí IR

Rok 2014

27. února 2014 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2013 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
30. dubna 2014 Publikace výroční zprávy za rok 2013
13. května 2014 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2014 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
12. srpna 2014 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2014 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
1. září 2014 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2014
12. listopadu 2014 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2014 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.