Kalendář významných akcí IR

Rok 2015

3. března 2015 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2014 dle IFRS
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
30. dubna 2015 Publikace výroční zprávy za rok 2014
12. května 2015 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2015 dle IFRS
11. srpna 2015 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2015 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call
31. srpna 2015 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2015
10. listopadu 2015 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2015 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.