Kalendář významných akcí IR

Rok 2016

15. března 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2015 dle IFRS
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka pouze v angličtině)
2. května 2016 Publikace výroční zprávy za rok 2015
10. května 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2016 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka pouze v angličtině)

3. června 2016

9. června 2016

Konání řádné valné hromady 2016 (pozvánka)

Rozhodný den pro výplatu dividend za rok 2015

9. srpna 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2016 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call
31. srpna 2016 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2016
8. listopadu 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2016 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.