Kalendář významných akcí IR

Rok 2015

3. března 2015 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2014 dle IFRS
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
30. dubna 2015 Publikace výroční zprávy za rok 2014
12. května 2015 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2015 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
11. srpna 2015 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2015 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)
31. srpna 2015 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2015
10. listopadu 2015 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2015 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka - pouze v angličtině)

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.