Kalendář významných akcí IR

Rok 2010

26. února 2010   Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2009 dle IFRS
    - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
30. dubna 2010   Publikace výroční zprávy za rok 2009
11. května 2010   Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2010 dle IFRS
    - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
29. června 2010   Řádná valná hromada ČEZ, a. s.
10. srpna 2010   Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2010 dle IFRS 
    - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
31. srpna 2010   Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2010
9. listopadu 2010   Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2010 dle IFRS 
    - Tisková konference
- Conference call (pozvánka (pouze anglicky))
28. února 2011   Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2010 dle IFRS
    Tisková konference
- Conference call (pouze anglicky)

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.