Časopis ČEZ News

 • přebal časopisu Duben 2014

  Hlavním tématem dubnového čísla jsou budoucí vyhlídky evropské energetiky.

  "Zvyšujeme efektivitu našich činností," říká v rozhovoru Richard Vidlička, generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce.

  Aktuální vydání také zavede čtenáře do nového centrálního dispečinsku turecké distribuční sítě Sedas, přinese informace o předpordeji elektřiny nebo jarní zákaznické kampani. V rubrice Tým se představí Operátoři retenčního týmu.

  "Prevence je pro nás prioritou," říká v rubrice "7 otázek" Karel Böhm, ředitel útvaru inspektorát bezpečnosti Skupiny ČEZ.

 • přebal časopisu Březen 2014

  Hlavním tématem březnového čísla jjsou informace o strategickém programu Orientace na zákazníka a novém Zákaznickém kodexu.

  "Jsme jednou z nejzdravějších energetik," říká v rozhovoru Martin Novák, ředitel divize finance ČEZ.

  Aktuální vydání také doprovodí čtenáře na výstavu Czech Press Photo, dá nahlédout do novinek z kuchyně společností ČEZ Energo a ČEZ Energetické služby a stráví den s vedoucím oddělení Správa nemovitostí Morava Jakubem Šafranem. Představí se Tým FUKU - hlídači jaderné bezpečnosti.

  "Prodej tepla je pro nás velmi perspektivní," říká mimo jiné v rubrice "10 otázek" Miroslav Krpec, ředitel organizační jednotky Elektrárna Mělník a generální ředitel společnosti Energotrans.

 • přebal časopisu Únor 2014

  Hlavním tématem únorového čísla je shrnutí letošních cílů a dění na obou jaderných elektrárnách. Potvrzuje to zařazení jejich dlouhodobého provozu mezi sedm strategických programů Skupiny ČEZ.

  "Zaměříme se na konsolidaci a optimalizaci aktiv v našich zahraničních akvizicích," říká v rozhovoru Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí ČEZ.

  Aktuální vydání také zavede čtenáře na návštěvu do Teplárny Trmice a informuje o projektu virtuálních prohlídek elektráren. V rubrice Tým se představí Expertní účetní.

  "Sledujeme aktuální trendy v elektroenergetice, zejména z hlediska nových technologií, i směry rozvoje, kterými se může energetika do budoucna ubírat," popisuje v rubrice "10 otázek" hlavní úkol Odboru Business strategie ve společnosti ČEZ Distribuce jeho šéf Radek Lamich.

 • přebal časopisu Leden 2014

  Tématem lednového čísla je představení nového nákupního procesu, který připravila divize správa.

  "Naše aktivity směřují k tomu, abychom byli schopni garantovat, že obě jaderné elektrárny dokážeme bezpečně provozovat i v extrémních klimatických podmínkách," říká v rozhovoru Ladislav Štěpánek, ředitel divize výroba.

  Rubrika Narozeniny přináší ohlédnutí za 12 měsíci fungování útvaru Public Affairs. Rekapitulace prvního roku provozu elektrárny Tušimice po její komplexní obnově je obsahem rubriky Projekt. Tým přináší profil Centrálního krizového štábu společnosti ČEZ ICT Services.

  "Lidé v okolí se nebojí, že elektrárna „vybuchne“, naopak se začínají obávat, že jednou skončí a nebude mít následovníka.," říká v rubrice 10 otázek Aleš John, přední český odborník na jadernou energetiku a člen Občanské bezpečnostní komise elektrárny Dukovany.

 • přebal časopisu Prosinec 2013

  Tématem vánočního čísla je zima a příprava energetiků na její rozmary a úskalí.

  "Změny, které připravujeme, jsou natolik významné a vzájemně propojené, že k nim přistupujeme jako k zavedení nového nákupního procesu," říká v rozhovoru Michaela Chaloupková, ředitelka divize Nákup.

  Svět ČEZ se ve fotogalerii ohlíží za Trhy chráněných dílen 2013. Další úspěšný rok tradingu ČEZ bilancuje ředitel útvaru Michal Skalka. Týmem tohoto čísla je kolektiv stotjící za startem virtuálního operátora Mobil od ČEZ.

  "Zkoušíme všechny cesty, které mohou snížit náklady a zvýšit efektivitu a ekonomický přínos," říká v rubrice 10 otázek Vlastimír Kontrik, ředitel Elektrárny Dětmarovice.

 • přebal časopisu Listopad 2013

  Hlavním tématem listopadového čísla je nový Občanský zákoník, který začne platit od 1.1.2014. Skupina ČEZ je na novinku dobře připravena, potřebné kroky podniká už od roku 2010.

  "Máme-li v rovnováze osobní a pracovní život, dosáhneme i vyšší efektivity," říká v rozhovoru Vítězslav Bogač, generální ředitel ČEZ ICT Services.

  Aktuální vydání dále přináší informace o proběhlé fúzi v rámci Skupiny ČEZ, omlazovací kúře v elektrárně Prunéřov nebo společné iniciativě evropských energetik proti krizi.

  "Přežít bez větších škod krizi a dobře se připravit na období dalšího rozvoje energetiky," ozačuje prioritu v rubrice "10 otázek" Karel Křížek, předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež.

 • přebal časopisu Říjen 2013

  Tématem říjnového čísla je představení strategie Skupiny ČEZ pro nadcházející období.

  "S Mobilem od ČEZ se chystáme zopakovat úspěch v prodeji plynu," říká v rozhovoru Alan Svoboda, ředitel divize Obchod.

  Aktualita představuje právě novou službu Mobil od ČEZ. Rubrika energetika se věnuje akumulátorům energie. Mezi týmy tentokrát figurují kolektivy oceněné v rámci CEO Award 2013.

  "Dovedeme se na procesy podívat trochu s odstupem, zvenčí, se zkušenostmi odjinud a bez těch stále přežívajících meziútvarových bariér," říká v rubrice 10 otázek Petr Vobořil, ředitel útvaru Interní audit ČEZ, a. s.

 • přebal časopisu Září 2013

  Hlavní téma zářijového čísla seznámí čtenáře s aktualizovanými strategickými prioritami, obsahem ČEZ Management Meetingu a posilováním ochrany v rámci Skupiny ČEZ.

  "Vstup Skupiny ČEZ na mobilní trh je příkladem orientace na zákazníka," říká v rozhovoru Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ, a. s.

  Aktuální vydání dále přináší informace o historicky nejvyšším snížení ceny silové elektřiny a nové image kampani Skupiny ČEZ. Její hlavní slogan nese zásadní informaci - zákazník je pro Skupinu ČEZ vždycky na prvním místě.

  "Věřím, že pokud zákazníkovi nabídneme moderní, jednoduchý a levný způsob placení, velmi rychle si ho oblíbí," říká v rubrice "10 otázek" Nikos Kotupas, ředitel úseku Podpora obsluhy společnosti ČEZ Zákaznické služby.

 • přebal časopisu Červenec - Srpen 2013

  Tématem prázdninového čísla je firemní kultura. Naše principy jsou hodnoty tvořící pevný celek, na kterém stojí práce nás všech.

  "Až dosud jsem se věnoval energetice globálně, práce pro ČEZ je ale jiná, daleko konkrétnější," říká v rozhovoru profesor Václav Pačes, místopředseda dozorčí rtady ČEZ.

  Rubrika Z historie nabízí ohlédnutí za dvacetiletkou obchodování akcií ČEZ na pražské burze cenných papírů. Vzpomínkou nejen na MFF Karlovy Vary je rubrika Podporujeme. Rubrika Tým představuje kolektiv "Hledačů energetických talentů".

  "Dokážeme identifikovat radioaktivní látku nebo zdroj ionizujícího záření, změřit ji, změnit její formu a fyzikální nebo chemickou podobu. Nakonec ji zpracujeme a upravíme, aby mohla být bezpečně přijata do některého úložiště," říká v rubrice 10 otázek Radek Trtílek, ředitel divize chemie palivového cyklu a nakládání s odpady ÚJV Řež.

 • přebal časopisu Červen 2013

  Tématem červnového čísla je prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany po roce 2015 - projekt LTO (Long Term Operation).

  "Klíčem k úspěchu je aktivita a loajalita našich zaměstnanců," říká v rozhovoru Hana Krbcová, generální ředitelka ČEZ Korporátní služby.

  Aktualita se vrací k letošním povodním a jejich dopadu na zaměstnance a provozy Skupiny ČEZ. Rubrika Tým představuje projektový tým Zákaznického programu Šťáva.

  "Finanční motivaci nepodceňuji. Její efekt ale není tak velký, jako když máte dobrého šéfa, práci a úkoly, které vás baví, a skvělé kolegy," říká v rubrice 10 otázek Josef Lejček, ředitel útvaru personalistika ČEZ, a. s.

 • přebal časopisu Květen 2013

  Hlavním tématem květnového čísla jsou optimalizační opatření projektu SSC - Shared Services Centers, který by měl Skupině ČEZ přinést úspory minimálně 500 milionů korun měsíčně.

  "Musíme vyřešit budoucnost a způsob provozu našich nepánevních elektráren," říká v rozhovoru ředitel divize strategie ČEZ, a. s., Pavel Cyrani.

  Rubrika aktuálně přináší informace k hospodářským výsledkům Skupiny ČEZ za první čtvrtletí roku 2013. Na návštěvě je ČEZ NEWS tentokrát u specialistů měření společnosti ČEZ Distribuční služby. Rubrika Tým představuje kolektiv optimalizace portfolia.

  "Velmi se nám osvědčilo mít náskok v technologiích. Nyní ČEZ mezi prvními nabízí žákům aplikace pro tablety.," říká v rubrice "10 otázek" Marie Dufková, senior specialistka public relations útvaru komunikace ČEZ, a. s.

 • přebal časopisu Duben 2013

  Téma dubnového čísla se věnuje novému Zákaznickému programu Šťáva. Jeho prostřednictvím bude ČEZ odměňovat své zákazníky a současně podpoří rozvoj regionů, v nichž působí.

  "Dilema na téma jaderná bezpečnost je nepřípustné. Bezpečnost byla, je a bude za všech okolností naší prioritou," říká v rozhovoru Bohdan Zronek, ředitel útvaru bezpečnost Skupiny ČEZ.

  Rubrika Projekt informuje o dokončení obnovy systému kontroly a řízení třetího bloku elektrárny Dukovany. Aktualita přináší zprávu o uzavření dlouhodobé smlouvy na dodávky uhlí pro elektrárnu Počerady a prodeji elektrárny Chvaletice.

  "Zákaznický program Šťáva skutečně vnímám jako významný milník," říká v rubrice 10 otázek Veronika Svobodová, ředitelka útvaru produktového a segmentového marketingu společnosti ČEZ Prodej.

 • Předchozí 1  2  ...  5  6  7