Časopis ČEZ News

 • přebal časopisu Duben 2015

  V rubrice Svět ČEZ se mj. dočtete, že tzv. „vyvářkou“ vstoupila modernizovaná Elektrárna Prunéřov 2 do jedné z finálních fází svého spouštění, že Temelín navštívilo 11 členů Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, že máme nejlepší vyměnitelný dluhopis a také nejlepší firemní médium roku 2014 – časopis Energy Outlook 2050. Dozvíte se také, že stavíme nové datové centrum v Tušimicích nebo že naše Zákaznická centra slouží už i elektromobilistům. 

  Velmi zajímavé je dubnové Téma, které se věnuje budoucnosti elektroenergetiky po roce 2020. Náš obor se díky rozmachu obnovitelných zdrojů zásadně změní a úspěšní v něm budou jen ti, kteří se na to dobře připraví.

  Na současné energetické změny a výzvy reaguje Evropská unie přípravou energetické „pod-unie“, o níž aktuálně hovoříme s ředitelkou našeho útvaru Public Affairs Zuzanou Krejčiříkovou.

  Pokud jste dosud nevěděli, co jsou to černé labutě a jakou roli hrají třeba i ve světě financí, dozvíte se to z Rozhovoru s Martinem Novákem, místopředsedou představenstva a ředitelem divize finance ČEZ, a. s.

  V rubrice Lidé vás seznámíme s novými držiteli ocenění Čézar 2015 a s organizačními změnami ve třech našich dceřiných společnostech.

  10 otázek jsme tentokrát položili Miloši Štěpanovskému, řediteli Jaderné elektrárny Dukovany, kterou má po svém návratu z Temelína připravit na prodloužení provozu.

  Na návštěvě jsme byli v typické české energeticky neúsporné domácnosti. Jejím obyvatelům jsme poradili, jak mohou pomocí několika jednoduchých opatření ušetřit ročně stovky až tisíce korun za energie.

 • přebal časopisu Březen 2015

  Rubrika Svět ČEZ přináší mimo jiné informace o bourání komínu Elektrárny Mělník II, našem novém profilu na sociální síti Instagram, kde se můžete pochlubit zajímavými fotografie z prostředí ČEZ, o testování nové temelínské turbíny, novince ČEZ Dobíječkách, díky nimž si můžete bezplatně dobít své mobilní telefony v nákupních střediscích nebo třeba o novinkách v mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE.  

  Téma věnujeme historickému ohlédnutí do roku 1985, kdy nám kvůli krutým mrazům hrozil blackout. Aby mu zabránili, přistoupili tehdy energetici k řízenému odpojování zákazníků.

  „Příjemně mě překvapilo, že lidé nejsou k fungování firmy lhostejní, a když je třeba někde něco změnit, tak se ozvou. Doslova mě to hřeje u srdce,“ říká mimo jiné v Rozhovoru Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel.

  V rubrice Výsledky se krátce vracíme k hospodářským výsledkům za rok 2014. Náš provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v roce 2014 hodnoty 72,5 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy činil 29,5 mld. Kč. O 2 miliardy korun jsme tak překonali výchozí očekávání, a to navzdory nepřízni počasí a regulace.

  10 otázek jsme tentokrát položili řediteli útvaru řízení zahraničních majetkových účastí Jaroslavu Mackovi. Tématem byla nejen změna našeho přístupu k zahraničním akvizicím, ale i vztahy s místními regulátory či případné další plánované projekty.

  Na návštěvu jsme se vydali do Číčova. Zde najdete naši jedinou bioplynovou stanici, kterou provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Za rok pokryje svou výrobou spotřebu několika stovek domácností.

 • přebal časopisu Leden - Únor 2015

  První číslo ČEZ NEWS v roce 2015 přibližuje nejen letošní hlavní priority Skupiny ČEZ ale také „návod“ k etickému chování. Se začátkem roku totiž vešla v platnost Politika etického chování Skupiny ČEZ.

  "Víme, že se naše podnikání do budoucna neobejde bez investic do nových technologií a bez řešení, která zajistí vyšší bezpečnost dodávek," říká v rozhovoru ředitel divize vnější vztahy a regulace Ivo Hlaváč.

  Aktuální číslo také nabízí pohled do komplexně zmodernizovaného Infocentra Jaderné elektrárny Dukovany, stráví Den s mistrem zauhlování počeradské elektrárny Miroslavem Janegou a v rubrice Tým představí specialisty CX.

  "Chceme maximálně využít náš potenciál – máme dobrý základ v lidech, nezačínáme na zelené louce jako mnozí naši konkurenti," říká v rubrice "7 otázek" Martin Rzyman, generální ředitel a předseda představenstva nově založené společnosti ČEZ ESCO.

 • přebal časopisu Prosinec 2014

  Hledání úspor a nových příležitostí hýbe celou Skupinou ČEZ. Nejinak je tomu i ve společnostech ČEZ Korporátní služby a ČEZ ICT Services. Více se dozvíte v Rozhovoru s generální ředitelkou Hanou Krbcovou a generálním ředitelem Vítězslavem Bogačem.

  Předvánoční čas jsme v hlavním Tématu čísla věnovali společenské odpovědnosti. Pomáhat je totiž ve Skupině ČEZ normální. Finanční dary či podporu v rámci reklamního partnerství doplňuje spolupráce s vámi, zaměstnanci, vaše návrhy na projekty a transparentní spolurozhodování o tom, kam vaše pomoc poputuje.

  Vyrábět elektřinu spalováním biomasy je opravdu věda. Jak na to vám představí v rubrice Tým kolegové z elektráren Poříčí a Hodonín.

  S Danielem Jiřičkou, generálním ředitelem ČEZ Inženýring jsme si v Deseti otázkách povídali o tom, jak funguje tato devět měsíců existující dceřiná společnost, složená z části ze zaměstnanců divize výroba, některých kolegů z divize investice a ze ŠKODA PRAHA Invest.

  Do zimní atmosféry se nám skvěle hodí představení práce kolegů z odboru Sítě společnosti ČEZ Distribuční služby, kteří se starají o desítky tisíc kilometrů elektrického vedení po celé republice. Už na začátku letošní zimy je řádně potrápila ledovka. Vydali jsme se k nim proto Na návštěvu.

 • přebal časopisu Listopad 2014

  Listopadové číslo ČEZ NEWS hledá mezi zaměstnanci odpověď na otázku, jakým zaměstnavatelem je Skupina ČEZ. Vrací se také k road show generálního ředitele Daniela Beneše, který na přelomu měsíců října a listopadu absolvoval setkání se zaměstnanci v regionech.

  "V novém obchodním modelu nebudeme prodávat to, co máme, ale nabízet to, co naši zákazníci potřebují," říká v rozhovoru ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani.

  Aktuální číslo se také krátce ohlédne za hospodařením společnosti v prvních třech čtvrtletích roku, stráví Den s technikem oddělení elektrické stanice společnosti ČEZ Distribuční služby Ladislavem Srnkou nebo představí v rubrice Tým specialisty, kteří dojednali narovnání s albánskou stranou ve sporu o tamní distribuční společnost.

  "Zvýšili jsme efektivitu a dosáhli úspor provozních nákladů. Dlouhodobě ale chceme přinést
  víc,"
  říká v rubrice "10 otázek" Josef Lejček, ředitel útvaru personalistika.

 • přebal časopisu Říjen 2014

  Říjnové vydání ČEZ NEWS se ve svém hlavním tématu vrací k ČEZ Management Meetingu, který se zabýval zejména úspornými opatřeními, výkonností, podnikavost, motivací zaměstnanců a nástroji finančního řízení.

  "Ve strategiích, s nimiž pracujeme, je pro nás milníkem rok 2030. V této době budeme stát na dvou pilířích nebo chcete-li nohách: tou první budou převážně obnovitelné a decentralizované elektrárny. Ta druhá bude převážně jaderná," říká v rozhovoru Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

  Aktuální číslo také zavede čtenáře mezi vítěze CEO Awards 2014, stráví Den s business partnerkou lidských zdrojů Ilonou Melčovou nebo představí podzimní produktové novinky a televizní projekt Příběhy neobyčejné energie. V rubrice Tým se představí specialisté z oboru elektrotechniky – autoři řídicí dokumentace nebo souboru tří stovek zkušebních otázek a Příručky elektrikáře.

  "Příjemně jsem byl překvapen situací v Rumunsku. Po dotažení některých nezbytných systémových změn je tam obrovský potenciál," říká v rubrice "10 otázek" Andrzej Martynek, ředitel útvaru fúze, akvizice a majetkové účasti.

 • přebal časopisu Září 2014

  Hlavním tématem zářijového čísla je Program ETE 2020 - program pro budoucnost jaderné elektrárny Temelín. Bonusem jsou informace o dosavadních modernizačních krocích a rozhovory s ředitelem divize výroba Ladislavem Štěpánkem a ředitelem Elektrárny Temelín Milošem Štěpanovským.

  "Nastavení energeticko-klimatických cílů EU pro rok 2030 zásadně ovlivní naše podnikání," říká v rozhovoru Ivo Hlaváč, člen představenstva ČEZ a ředitel divize vnější vztahy a regulace.

  Aktuální vydání čtenáře informuje, jak si ČEZ stojí v hledání úspor, jakých dosáhl výsledků hospodaření v 1. pololetí a přináší novinky z nabídky pro zákazníky. V rubrice Tým se představí specialisté pro výcvik obsluhy řídicího systému modernizovaných elektráren v Tušimicích a Prunéřově.

  "Při dobré údržbě a modernizacích tu mohou být klidně stovky let," říká v rubrice "10 otázek" o hydroelektrárnách ČEZ ředitel organizační jednotky Vodní elektrárny ČEZ, a. s., Petr Maralík.

 • přebal časopisu Červenec - Srpen 2014

  Hlavním tématem prázdninového čísla je shrnutí výsledků průzkumu firemní kultury a kultury bezpečnosti. Vyplývá z nich mimo jiné, že zaměstnanci Skupiny ČEZ jsou nejsilnější v oblasti znalostí a dovedností. Materiál doplňuje minirozhovor s Michaelou Chaloupkovou, členkou
  představenstva ČEZ, a. s., a ředitelkou divize správa.

  "Každodenní práce s emocemi zákazníků je základem úspěchu," říká v rozhovoru Aleš Kubík, generální ředitel společnosti ČEZ Zákaznické služby.

  Aktuální vydání také informuje čtenáře o úsporách v kategorii stálých provozních nákladů. Den strávíme s Taťánou Macečkovou, vedoucí oddělení rozvoje sítí společnosti ČEZ Distribuce a rubrika Tým představí sedmičku statečných specialistů, kteří přímo v Turecku pracují na spuštění paroplynové elektrárny Egemer.

  "Většina našich pracovníků vyráží do terénu přímo z domova," popisuje v rubrice "10 otázek" životní rytmus strážcu spolehlivých dodávek elektřiny Jan Roszka, ředitel úseku sítě společnosti ČEZ Distribuční služby.

 • přebal časopisu Červen 2014

  Hlavním tématem červnového čísla je hledání rezerv a zvyšování vnitřní efektivity v rámci celé Skupiny ČEZ.

  "Na mezinárodním trhu je ČEZ velmi úspěšný," říká v rozhovoru Václav Pačes, místopředseda dozorčí rady ČEZ.

  Aktuální vydání také zavede čtenáře na návštěvu do odboru Fakturace společnosti ČEZ Zákaznické služby, ukáže možnosti efektivní správy prostoru v podání společnosti ČEZ Korporátní služby nebo přiblíží zážitek účastníka koncertu skupiny Lucie. V rubrice Tým se představí specialisté Elektrických stanic společnosti ČEZ Distribuční služby.

  "Naše aktivní obchodování s komoditami skončilo se ziskem ve výši 1,3 miliardy korun," ohlíží se za rokem 2013 v rubrice "10 otázek" Michal Skalka, ředitel útvaru trading ČEZ.

 • přebal časopisu Květen 2014

  Hlavním tématem květnového čísla je shrnutí dvou desítek let investic, které ČEZ vložil do modernizace a ekologizace elektráren a distribučních sítí.

  "Chceme být inovativní a žádanou firmou," říká v rozhovoru Pavel Cyrani, ředitel nově spojené divize obchod a strategie.

  Aktuální vydání také zavede čtenáře na návštěvu do firmy AZ Elektrostav, podívá se do provozu v elektrárně Prunéřov nebo rekapituluje hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí. V rubrice Tým se představí centrální controlling.

  "Sami sebe s nadsázkou charakterizujeme jako lékaře," říká o zaměření svého útvaru v rubrice "10 otázek" Juraj Szabó, ředitel corporate compliance.

 • přebal časopisu Duben 2014

  Hlavním tématem dubnového čísla jsou budoucí vyhlídky evropské energetiky.

  "Zvyšujeme efektivitu našich činností," říká v rozhovoru Richard Vidlička, generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce.

  Aktuální vydání také zavede čtenáře do nového centrálního dispečinsku turecké distribuční sítě Sedas, přinese informace o předprodeji elektřiny nebo jarní zákaznické kampani. V rubrice Tým se představí Operátoři retenčního týmu.

  "Prevence je pro nás prioritou," říká v rubrice "7 otázek" Karel Böhm, ředitel útvaru inspektorát bezpečnosti Skupiny ČEZ.

 • přebal časopisu Březen 2014

  Hlavním tématem březnového čísla jjsou informace o strategickém programu Orientace na zákazníka a novém Zákaznickém kodexu.

  "Jsme jednou z nejzdravějších energetik," říká v rozhovoru Martin Novák, ředitel divize finance ČEZ.

  Aktuální vydání také doprovodí čtenáře na výstavu Czech Press Photo, dá nahlédout do novinek z kuchyně společností ČEZ Energo a ČEZ Energetické služby a stráví den s vedoucím oddělení Správa nemovitostí Morava Jakubem Šafranem. Představí se Tým FUKU - hlídači jaderné bezpečnosti.

  "Prodej tepla je pro nás velmi perspektivní," říká mimo jiné v rubrice "10 otázek" Miroslav Krpec, ředitel organizační jednotky Elektrárna Mělník a generální ředitel společnosti Energotrans.

 • Předchozí 1  2  ...  6  7  8