UE ČEZ v zahraničí

ELCHO - celk. obr.ELCHO (Polsko)

ELCHO se nachází v oblasti jižního Polska 8 km severozápadně od Katovic. Spalováním černého uhlí vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 220 MW. Odběratelem elektřiny vyrobené v elektrárně je ze 100 % provozovatel polské přenosové soustavy PSE, teplo elektrárna dodává do Katovic a okolí.

UE Skawina (Polsko)Skawina (Polsko)

Elektrárna je situována ve velmi rychle se rozvíjející oblasti jižíního Polska, nedaleko Dětmarovic. Skawina vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo. Instalovaná kapacita černouhelné elektrárny Skawina činí 492 MW, ročně vyrobí zhruba 2,8 TWh elektřiny.

EU Varna (Bulharsko)Varna (Bulharsko)

Elektrárna Varna leží v severovýchodním Bulharsku v blízkosti stejnojmenného černomořského přístavu a její umístění tak představuje poměrně významnou logistickou výhodu. Díky svému instalovanému výkonu 1 260 MW (6 x 210 MW) je Varna největší klasickou elektrárnou Skupiny ČEZ, na druhé místo odsunula dosud největší zdroj - elektrárnu Prunéřov II. (5 x 210 MW) v severních Čechách.