Princip kogenerace, trigenerace a možnosti instalace

Úvod » Časté otázky » Princip kogenerace, trigenerace a možnosti instalace

Co je to kogenerace?

Kogenerační výroba zkráceně kogenerace je sdružená výroba elektřiny a tepla. Proces přeměny energie z paliva je proveden tak, že nejprve se využije vysokopotenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) k vykonání práce (výrobě el. energie) a teprve potom se pracovní látka o nižší teplotě využije pro pokrytí potřeb tepla.

Co je to trigenerace?

Trigenerace je kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu. U trigenerace je kogenerační jednotka doplněna o chladicí jednotku absorpčního typu. Toto spojení umožňuje využít teplo kogenerační jednotky i v letním období k výrobě chladu, kdy jinak spotřeba tepla klesá na minimum. Tím se výrazně prodlužuje doba provozu kogenerační jednotky a zlepšuje její ekonomické ukazatele.

Kdy se vyplatí instalovat kogenerační jednotky?

Instalace kogenerační jednotky je vhodná zejména v případě, kdy je garantován celoroční odběr tepelné energie (např. v soustavách kdy se i v mimotopném období připravuje teplá užitková voda). Vždy ale záleží na technicko ekonomickém vyhodnocení  podmínek jednotlivých instalací.

Platí pro instalaci kogeneračních zdrojů kromě technických a finančních limitů i nějaké legislativní mantinely?

Je to hlavně posouzení vlivu nové technologie na životní prostředí. Jde o emisní a hlukové limity, které musí být při provozu kogeneračních zdrojů ze zákona dodrženy.

Chce-li např. radnice nahradit uhelnou kotelnu kogenerační jednotkou, co by si měla předem důkladně ověřit a rozmyslet?

V každém objektu nebo každé soustavě bývá z pohledu potřeb tepla jiná situace. Bez odborného posouzení nelze tvrdit, že modernizace či instalace kogenerační technologie je pro daný subjekt výhodná. Proto všem zájemcům nabízíme, že jim posoudíme technicko-ekonomickou vhodnost instalace kogeneračního zdroje.

Doporučujete při instalaci kogenerační technologie ponechat v objektu „v záloze“ stávající, třeba uhelnou kotelnu?

Kogenerační jednotky nebývají jediným zdrojem tepla pro daný objekt. Je-li to možné, umisťujeme nový zdroj v kotelně na místě demontované části starého zařízení. Kogenerační zdroj pak obvykle pracuje podle denní potřeby tepla v příslušném režimu buď samostatně, či společně s ostatními zdroji tepla v kotelně. Tak lze pokrýt i nutné odstávky během revizí a oprav.

Nahoru
Menu: