Vznik a záměry ČEZ, a. s., útvaru Kogenerace

Úvod » Časté otázky » Vznik a záměry útvaru Kogenerace

Proč Skupina ČEZ přistoupila ke zřízení specializovaného útvaru pro kogeneraci? Jaké základní úkoly dostal do vínku?

Skupina ČEZ, stejně  jako jiné velké energetické společnosti, již dlouhodobě vyrábí na svých zdrojích elektřinu a teplo v kombinovaném cyklu. Útvar Kogenerace má jako součást ČEZ, a. s. ambici rozvíjet výstavbu a následně provozovat kogenerační jednotky na bázi spalovacích motorů.

Můžete krátce popsat technologii, kterou chce útvar Kogenerace nabízet potencionálním zákazníkům - šlo by o kogerenerační jednotky využívající bioplyn, zemní plyn, uhlí...? V jakém rozsahu výkonů by byly nabízeny jednotlivé typy těchto jednotek

Chceme nabízet zejména kogenerační technologie založené na zemním plynu. Nasazení kogenerační technologie na jiná paliva, jako jsou bioplyny, důlní plyny a biomasa bude záležet na konkrétních podmínkách projektu.

Plánujeme instalaci kogeneračních jednotek především se spalovacími motory ve výkonovém rozsahu od 100 kW do několika MW.

Jaké služby a jaký obchodní model chce ČEZ potencionálním zákazníkům nabízet?

ČEZ bude nabízet komplexní služby v oblasti dodávky tepla, elektřiny a popř. i chladu, tzn. od projektu přes výstavbu až po provozování. ČEZ bude obvykle vlastníkem těchto technologií. Modely spolupráce mohou být ale různé, a to od pouhé modernizace kotelny instalací kogenerační jednotky, přes modernizaci spojenou s provozováním kotelny (teplárny) až po provozování celé soustavy (zdroj – rozvody – předávací místa). Cílem je vytvořit pro naše zákazníky a partnery ekologicky příznivé, stabilní a dlouhodobě výhodné dodávky tepla a elektřiny popř. chladu.

ČEZ chce oslovit zejména ty subjekty, které provozují kotelnu s klasickými kotli, přičemž zařízení již nesplňují současné požadavky a standardy, kterým rostou náklady na vytápění a kteří s ohledem na stáří technologie uvažují o modernizaci vytápěcího systému. Osloveni budou ti, kteří chtějí optimální technické a ekonomické řešení a nemají odpovídající technické a finanční zázemí pro opravy a investice do zařízení.

Proč dáváte přednost tomu, že instalovanou jednotku budete sami provozovat, než abyste ji pouze dodali na klíč?

Společnost ČEZ má zájem instalované kogenerační jednotky vlastnit a provozovat. Tímto způsobem potvrzujeme vlastní odpovědnost za navržené řešení a zároveň chceme být i do budoucna dlouhodobě pevným a spolehlivým partnerem.

Kdo bude dodavatelem paliva (tj, zemního plynu) do kogenerační jednotky?

Pro provoz kogenerační jednotky bude zajištěna dodávka zemního plynu z vlastního odběrného místa provozovatelem. Provozovatel kogenerační jednotky si bude zajišťovat nákup zemního plynu.

Jaká je perspektiva provozování kogeneračních jednotek?

Výroba elektřiny spojená s výrobou tepla či chladu (kogenerace či trigenerace) se v ČR stále rozšiřuje. Provozují je všechny velké energetické společnosti, které působí na českém trhu. Z velkých kogeneračních zdrojů ČEZ připomeňme např. elektrárny a teplárny Dvůr Králové, Poříčí, Hodonín, Tisovou.

Zájem se však přesouvá k malým kogeneracím, které se tak staly perspektivním podnikatelským záměrem.  Představují důležitou součást tzv. decentralizované energetiky, která by měla v blízké budoucnosti stát vedle tzv. velké energetiky jako rovnocennější partner, než je tomu dnes. Decentralizovaná energetika je sice pojmem, který nemá jednoznačnou definici, ale shoda existuje v tom, že jde téměř výhradně o obnovitelné zdroje energie a kogenerační jednotky.

Nahoru
Menu: