FUTUR/E/MOTION

Úvod » FUTUR/E/MOTION

Malé kogenerace jsou jedním ze čtyř pilířů strategické iniciativy Skupiny ČEZ s názvem FUTUR/E/MOTION, Energie zítřka. Tento inovační projekt byl vyhlášen v červnu 2009 jako reakce na nové výzvy a vývojové trendy ve světové energetice. Cílem v oblasti malé kogenerace je zajištění lepšího využití zdrojů ve výrobě elektřiny a tepla a podpora takových technologií, které snižují dopady na životní prostředí. Malá kogenerace, společná výroba elektřiny a tepla, je v kontextu projektu FutureMotion chápána jako doplněk tradiční „centrální“ energetiky z velkých zdrojů o lokální výrobu elektřiny. Přináší významný potenciál úspor v oblasti primárních paliv
(>20 %) a emisí CO2.

Díky lokálním kogeneračním výrobnám není nutné posilovat přenosové a distribuční sítě a v případě mimořádných událostí (rozpadu sítě) existuje možnost ostrovních provozů. Největší potenciál uplatnění malých kogeneračních výroben vidí projekt FUTUR/E/MOTION ve velkých objektech, jako jsou nemocnice, obchodní centra, velké úřední budovy, hotelové komplexy apod. Kogenerační jednotky tvoří také nedílnou součást pilotního projektu Smart Region, ve kterém chce Skupina ČEZ vyzkoušet některé inovační technologie jako chytrá měřidla či elektromobilitu.

Nahoru
Menu: