Naše nabídka

Úvod » Naše nabídka

Útvar Kogenerace ČEZ, a. s. je profesionální tým působící v oblasti vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Hlavním posláním týmu je výstavba a provozování malých kogeneračních jednotek. Nabízíme řešení všem, kteří:

 • provozují kotelnu, která již nesplňuje současné požadavky,
 • řeší rostoucí náklady na vytápění a elektrickou energii,
 • plánují výstavbu nových objektů a chtějí snížit investiční náklady
 • uvažují o modernizaci vytápěcího systému
 • hledají optimální technické a ekonomické řešení vytápění
 • hledají finanční zdroje pro investice do vytápění
 • hledají způsob financování investice, který by se nepříznivě neprojevil do ceny tepla

Zázemí skupiny ČEZ činí naší dodávku spolehlivou, bez cenových výkyvů, vysoce komfortní a ekologickou.

Naše řešení - Vaše přínosy

 • Úspora investice
 • Dodávka na klíč
 • Úspora nákladů
 • Provoz a servis
 • Stabilní partner

Naši projektoví manažeři zajistí individuální přístup ke konkrétnímu obchodnímu případu, a to od nabídky až po provozování a servis kogeneračních jednotek.

Nahoru
Menu: