ČEZ Energo rozšiřuje portfolio

Úvod » Novinky » Tiskové zprávy » ČEZ Energo rozšiřuje portfolio

9. 11. 2011

Rozvoj projektů malé kogenerace je součástí pilíře REGIONÁLNÍ ENERGETIKA v rámci strategie NOVÁ VIZE.

ČEZ Energo se zabývá výstavbou a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu tepla a elektřiny s instalovaným výkonem v rozsahu od stovek kWe až do jednotek MWe. V současnosti již provozuje 45 takových jednotek o, celkově 12 MWe. Tepelný instalovaný výkon všech provozovaných zdrojů přesahuje 100 MWt. Do budoucna společnost hodlá získat 10 procent trhu v České republice. Skupina ČEZ tímto buduje další energetický pilíř - výrobu energie v místě její spotřeby a doplňuje tak tradiční energetiku.

Kogenerace nebo-li KVET představuje v současné době jeden z nejekologičtějších a zároveň ekonomicky přijatelných způsobů výroby elektřiny a tepla. Účinnost kogeneračních jednotek se pohybuje mezi 80 - 90%. U těchto decentrálních zdrojů navíc elektřina i teplo vznikají v místě spotřeby, čímž odpadají ztráty a náklady na rozvod energie.

"Našim hlavní posláním je vyhledávat tržní příležitostí pro nasazení nových zdrojů, koordinovat jejich výstavbu a  následně je provozovat. Chceme nabízet komplexní řešení energetického hospodářství a dosáhnout oboustranně výhodného ekologického a ekonomického efektu. Našim dlouhodobým strategickým cílem je stát se jedničkou v tomto segmentu ČR a dosáhnout do roku 2020 v provozovaných a centrálně řízených kogeneračních jednotkách instalovaného výkonu 200 MWe.  Předpokládáme, že  postupné nasazování těchto zdrojů si jen v nejbližších třech letech vyžádá investici v řádech stovek milionů korun. Pokud to vztáhneme k cílové hodnotě, hovoříme o investicích v řádu miliard korun."uvedl Michal Rzyman, generální ředitel společnosti.

Společnosti se úspěšně daří naplňovat tento ambiciózní plán. Jenom během letošního roku již dokázala:

  • dovést až do fáze podpisu smluv se zákazníky 9 nových projektů, které jsou nyní ve stádiu realizace
  • tímto dosáhnout zvýšení celkového instalovaného elektrického výkonu o 9,5 MWe, což je nárůst o 80%
  • v různém stupni vyjednávání je nyní dalších cca 100 nových obchodních příležitostí

Schéma

Příklady realizovaných projektů

Vrchlabí

V podkrkonošském městě Vrchlabí bude ČEZ Energo realizovat výstavbu nového centrálního zdroje tepla a elektřiny. Cílem projektu je dodávka tepla do systému CZT, prodej elektřiny do sítě distribuce a v rámci projektu Smart Region také odzkoušení ostrovního provozu na vrchlabském sídlišti Liščí Kopec.

Společnosti se rovněž v této lokalitě povedlo nad rámec potřeb CZT města Vrchlabí dovést do úspěšného finále vyjednávání s průmyslovým podnikem NKT Cables. Hlavním cílem tohoto projektu je převzetí tepelného hospodářství průmyslového podniku a náhrada zastaralého parního zdroje a parních rozvodů. Provoz stávající kotelny je nákladný z důvodu vysokých ztrát a starých rozvodů. To by mělo být minulostí po instalaci kogenerační jednotky a nového kotle na zemní plyn. Kogenerační jednotka by navíc měla sloužit jako havarijní zdroj elektřiny v případě dlouhodobého výpadku vysokého napětí - tedy jako ostrovní provoz pro kabelovnu NKT Cables s.r.o.

Adamov

V městě Adamov na Jižní Moravě byly podepsány smlouvy, které budou zastřešovat provoz a dodávky energií do městských zařízení. Z kogenerační jednotky na zemní plyn bude dodáváno teplo do systému CZT města.

Projekt naplňuje záměr stávajícího provozovatele kotelny zefektivnit výrobu tepla při současném snížení ceny tepla pro konečné spotřebitele. Plánovaný celoroční provoz kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 2.000 kW zajistí požadovanou efektivitu kotelny.

Uzavření smluv nastartovalo procesy zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního řízení a realizace projektu. Spuštění kogenerační jednotky do zkušebního provozu je plánováno ve druhé polovině roku 2012.

Součásti dodávky ČEZ Energo pro město Adamov:

  • kogenerační jednotky na zemní plyn,
  • akumulace tepla;
  • regulace dodávek tepla na primární straně média podle požadavků odběratele;
  • fakturační měření tepla v předacím místě;
  • nové vnitřní rozvody;
  • vyvedení elektrického výkonu do nadřazené distribuční soustavy na napěťovou hladinu 22 KV;
  • nový řídicí systém.

Bystřice nad Pernštejnem

Díky projektu malé kogenerace diverzifikuje město Bystřice nad Pernštejnem riziko růstu cen paliva. Ke stávajícím dvěma biokotlům na štěpku přibude v průběhu roku 2012 plynová kogenerační jednotka o výkonu 2 MWe v majetku ČEZ Energo. Bystřice nad Pernštejnem získá díky kogenerační jednotce stabilní cenu tepla a nižší provozní náklady. Významný bude ekologický faktor investice, kdy bude dosaženo nižších emisí tuhých znečišťujících látek, a také nižší dopravní vytíženosti ve městě díky nižšímu objemu dovážené biomasy.

Pilotní projekt Mikrokogenerace

Ačkoliv se ČEZ Energo standardně specializuje na provoz kogeneračních jednotek  o výkonu 100 kWe až 5 MWe, přesto se společnost rozhodla od října 2011 nasadit v budově Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli jako pilotní projekt mikrokogenerační jednotku o výkonu 30 kWe. Kogenerační jednotka bude provozována celoročně v režimu vysokého tarifu a vyrobená elektřina bude vyváděna do sítě NN provozované regionálním distributorem PRE.

Modernizace kotelny přinese základní škole nižší náklady na teplo v řádu desítek tisíc Kč ročně a především úsporu finančních prostředků na rekonstrukci energetického zdroje.

"Mikrokogenerace je podle nás velmi perspektivní cestou rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla. Tomu nasvědčuje i zájem malých spotřebitelů ve vyspělých evropských zemích, např. v Německu. Nárůst zájmu o mikrokogenerační jednotky se v blízké budoucnosti pravděpodobně z těchto zemí přelije i do České republiky. Tento trend si nechceme nechat uniknout, a proto jsme se ho rozhodli realizovat, abychom získali potřebné zkušenosti a provozní data. Ačkoliv se jedná o drobné vybočení z našeho standardního portfolia, jsou na tento projekt kladeny naprosto stejné požadavky jako na naše ostatní provozy." uvedl Michal Rzyman, generální ředitel ČEZ Energo.

Nahoru
Menu: