Podpora kogenerace

Úvod » O kogeneraci » Podpora kogenerace

  • Obecná podpora KVET (Kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je deklarována ve Státní energetické koncepci, i ve Státní politice životního prostředí
  • Direktiva 2004/08/EC je zapracována v Energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. Od 1.1.2005. Tento zákon byl několikrát doplňován. §19 tohoto zákona řeší způsob podpory elektřiny z KVET. ERÚ stanovuje příspěvek k ceně elektřiny. Při stanovení příspěvku k ceně elektřiny postupuje ERÚ tak, aby příspěvek umožnil uplatnění elektřiny na trhu s ohledem na efektivní využívání primárních energetických zdrojů, ochranu životního prostředí a zájem na rozvoji výroby elektřiny z vysoce účinné KVET. ERÚ meziročně upravuje příspěvky k ceně elektřiny v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny.
  • Projekty výstavby a provozování kogeneračních jednotek lze spolufinancovat také z prostředků strukturálních fondů EU.
Nahoru
Menu: