Příklady typického využití kogenerace

Úvod » O kogeneraci » Příklady typického využití kogenerace

Tento typ tepelných zdrojů je určen k dodávce tepla pro vytápění a přípravu TUV pro obyvatelstvo.

Skupina ČEZ dlouhodobě spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky v celé ČR. Staňte se také vy naším strategickým partnerem v oblasti modernizace a provozování vašeho energetického

Znáte skutečný technický stav vašeho systému vytápění? Uvažujete o čerpání dotaci ze strukturálních fondů EU?

Přicházíme s řešením pro výrazné snížení nákladů na provoz tepelného hospodářství u vašich administrativních či obchodních center.

Vysokoškolské koleje mají velkou potřebu tepla pro vytápění a klimatizaci a rovněž celoročně trvající potřebu teplé užitkové vody.

Hotely či penziony mají velkou potřebu tepla pro vytápění a klimatizaci a rovněž celoročně trvající potřebu teplé užitkové vody.

Přicházíme s řešením pro výrazné snížení nákladů na provoz tepelného hospodářství ve vašich sportovních centrech.

Tyto objekty potřebují teplo pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

Nahoru
Menu: