Princip a výhody malé kogenerace

Úvod » O kogeneraci » Princip a výhody malé kogenerace

  • Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla.
  • V případě potřeby je možné vyrábět kromě elektrické energie a tepla i chlad, v tom případě jde o trigeneraci.
  • Kogenerační jednotku tvoří nejčastěji generátor na výrobu elektřiny poháněný většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou.
  • Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

 

Princip kogenerace

zobrazit obrázek v plné velikosti

Vhodné použití KGJ dle vývoje spotřeby tepla v roce 

Vhodné použití

zobrazit obrázek v plné velikosti


Nahoru
Menu: