Souhrnné informace o provozu LDS

Lokální distribuční soustava Horní Suchá PZ František  – základní technické údaje

Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2,5
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení
0.400 6.000 Kabelové
22.000 0.550 Kabelové
 
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 2
 
Katastrální území Kód katastru Obec
Horní Suchá 644404 Horní Suchá
Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena