Ceníky

Společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. jako provozovatel lokální distribuční soustavy přebírá dle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen ceny provozovatele regionální distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., k jehož distribuční soustavě je připojena: http://www.eru.cz/cs/elektrina/cenova-rozhodnuti

Ceny služeb poskytovaných provozovatelem LDS na základě energetického zákona, jejichž cena není stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Jedná se o ceny připojovacích poplatků při přerušení a obnovení dodávky elektřiny pro neplacení, připojení a odpojení krátkodobých odběrů, přezkoušení měřicího zařízení, změně typu měření.

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena