Plánovaný rozvoj LDS

Investice do rozvoje LDS EE Vítkovice v letech  2019-2023

  Název investičního projektu rok realizace
1 Přepojení odběratelů z rozvodny R8/I do rozvodny R8/Ia v rozvodně R8/II 2017 - 2019
2 Rekonstrukce kobek č. 3,4 na R8/II , 22kV - spínače přípojnic 2019
3 Rekonstrukce kobky č.18 na R8/II , 22kV 2019
4 Přepojení napájení zákazníka napájeného z R5/0 do R8/II 2019
5 Rekonstrukce kobek na R8/III  22kV , kobky č. 23, 24 2019
6 Výměna technologie v kobkách spojky sběren 22 a 5 kV v rozvodně R3/II 2019
7 Výměna distribučního rozvaděče 400V na R3/IX 2020
8 Doplnění signalizace stavu spínacích prvků na R2/V do MKD 2020
9 Výměna (přeložení do energomostu) kabelového propoje č.5,6 22kV R8/III - R2/I 2020
10 Výměna tlumivek TL1, TL2, TL3 na R8/III (změna regulačního rozsahu proudu) 2020
11 Výměna tlumivky TL1 na R8/II 2021
12 Úprava odvětrávání trafokomor T1,T2 na R5/0 2021
13 Výměna transformátoru T15 na R8/II vč. napájecích kobek 2021
14 Rekonstrukce napájecího kabelového propoje - R3/I - R3/II 2021
15 Instalace spínače přípojnic na R4/II - 22kV 2022
16 Výměna transformátoru T3 22/6kV na R2/I 2022
17 Výměna transformátoru T1 22/6kV  na R4/II, včetně rekonstrukce primární i sekundární kobky 2022
18 Rekonstrukce kobek č. 6, 22kV a č.3, 6kV na R4/II ,  - primární a sekundární strana transformátoru T2 2022
19 Výměna transformátoru T16 na R8/II vč. napájecích kobek 2023
20 Rekonstrukce rozvodny R3/V - VN i NN 2023
Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena