Pravidla provozování LDS

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy.

Pravidla provozování distribuční soustavy

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

Společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. jako provozovatel lokální distribuční soustavy (distribuce elektrické energie) přebírá v souladu s §25, odst. 12 Zákona 458/2000 Sb. v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav provozovatele regionální distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.. k jehož distribuční soustavě je připojena:

Pravidla provozování DS 2017

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):

PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace v říjnu 2017):

Pravidla provozování DS 2018

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):

PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace v lednu 2018):

Pravidla provozování DS 2019

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):

PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloha č. 6 v lednu a Příloha č. 4 v listopadu 2018):

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena