Ve Kdyni jsme nahradili komín

21. 11. 2019

Na jaře 2018 naše společnost vyhrála VŘ na dodávky tepla pro Město Kdyně na Domažlicku v ročním objemu cca 40TJ po dobu 15let.

Na jaře 2018 naše společnost vyhrála VŘ na dodávky tepla pro Město Kdyně na Domažlicku v ročním objemu cca 40TJ po dobu 15let. Závazkem k tomu byla celková ekologizace výrobního zdroje, a to jakýmkoliv způsobem. K 1.9.2018 jsme tedy do provozu převzali původní starou parní uhelnou kotelnu v zuboženém stavu a tajně doufali, že to s ní nějak vydržíme do doby spuštění nového zdroje. Přestože jsme měli nemalé provozní problémy dané především personálním nedostatkem kvalifikovaných lidí, tak i za cenu osobního nasazení, jsme dodávku tepla do městské sítě a také stávajícím průmyslovým odběratelům zajistili, řeklo by se „bez ztráty kytičky“. Souběžně s provozem starého zdroje, byly ihned zahájeny projekční práce (ENESA a.s.) na rekonstrukci původní regulační stanice plynu, na vedení plynovodu v délce cca 600bm a rekonstrukci samotné předávací stanice pára/voda na novou plynovou kotelnu s plynovými kotly 2x4,2MWt. Nový zdroj bude dále doplněn kogenerační jednotkou o výkonu 1MWe, kterou postaví sesterská společnost ČEZ Energo. Přestože se to v dnešní době zdá nemožné, vyřešili jsme dotčené pozemky pod plynovodem a na přelomu roku 2018/2019 drželi v ruce jak Územní rozhodnutí pro plynovod, tak platné Stavební povolení na nový zdroj. Za 9 měsíců od startu – neuvěřitelné. Hned na jaře 2019 byly zahájeny výkopové práce pro vedení plynovodu, poté následovala výstavba dočasného zdroje tepla, dodávka samotné technologie kotelny a v srpnu 2019 jsme mohli pustit poprvé plyn. To vše za plného, byť letního provozu. Jakmile jsme dokončili ověřovací zkoušky nové technologie, začali jsme ihned dodávat teplo pro město. Zde je nutné uvést, že souběh obou zdrojů netrval déle než 5 dnů a stará kotelna byla odstavena definitivně z provozu. Pokud má někdo pocit po přečtení v.u. řádků, že termíny byly na krev, pak má pocit správný.

Tímto se můžeme vrátit k nadpisu tohoto článku, starý uhelný tovární komín zůstane již definitivně jen jako nosič antén a emise (kategoricky nižší) jsou jen v komínu novém.

Martin Mikula, senior manažer Provozu energetická zařízení

Fotogalerie

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena