ČEZ Energetické služby postavily a zprovoznily Nový zdroj chladu M1 v ON SEMICONDUCTOR

26. 2. 2019

V březnu minulého roku zahájila společnost ČEZ Energetické služby realizaci další etapy s názvem „Nový zdroj chladu pro M1“ v rámci výstavby nových zdrojů chladů, a to pro investora ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm, který je nadnárodním výrobcem a dodavatelem polovodičů a integrovaných obvodů.

Akce byla zákazníkovi dodána na „klíč“, tzn. od počátečního návrhu technického řešení, přes projektovou dokumentaci ve všech stupních, vyřízení stavebního povolení, až po samotnou realizaci díla a následné zprovoznění.

Zakázka je svým charakterem podobná předchozím etapám, které jsme pro investora ON SEMICONDUCTOR s.r.o. realizovali. Jedná se o zakázky s názvy „Nový zdroj chladu pro M8“ (která byla předána koncem roku 2016 s celkovým chladícím výkonem 3,45 MW) a „Nový zdroj chladu pro M10“ (dokončena a předána v roce 2017 s celkovým chladícím výkonem 1,5 MW).

Svým rozsahem je zakázka „Nový zdroj chladu pro M1“ nejrozsáhlejší akcí z výše uvedených, která se v ON SEMICONDUCTOR s.r.o. realizovala.

Základní informace

Investor ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
Předání stavby investorovi 12/2018
Zkušební provoz Probíhá
Celkový max. chladící výkon 4,8 MW (s možností rozšíření na 6 MW)
Finanční objem zakázky 82,2 mil Kč
Zakázka nabídnuta včetně profinancování

Stavba byla od počátku komplikovaná, jak ve fázi vyřizování stavebního povolení, jehož získání trvalo 1,5 roku, tak ve fázi realizační, kdy před demolicí části objektu M7 muselo být provedeno statické zajištění části objektu M7 a zároveň se realizovaly další dodatečné úpravy konstrukcí, ztužování nosných sloupů atp.

Celá akce se podařila dokončit a předat v prosinci minulého roku. Realizace spočívala v demolici části objektu M7, kde v nově vzniklém prostoru byly vybudovány základy, na které byly osazeny tři chladicí věže s chladícím výkonem 2,2 MW/ks, dále pak byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor strojovny chlazení, ve které byla realizována nová podlaha a základy pro umístění čtyř chladících jednotek se šroubovými rotačními kompresory o chladícím výkonu 1,2 MW/ks, základy pro umístění distribučních čerpadel a ocelové konstrukce pro vytvoření mezipatra s umístěnou úpravnou vody, čerpadel pro chladící a chlazenou vodu a rozvaděčů MaR. Rekonstrukcí prošly i místnosti trafostanice, rozvoden NN a VN, kde došlo ke ztužení nosných sloupů, které byly nedostatečně únosné a další práce spočívající v přípravě prostor pro umístění třech kusů suchých transformátorů o výkonu 1000 kVA/ks a rozvaděčů vysokého a nízkého napětí. Součástí dodávek byly i rozsáhlé rozvody chladící a chlazené vody, staveništní elektroinstalace a vzduchotechnika pro odvod přebytečného tepla ze strojovny chlazení, trafostanice a z rozvoden VN a NN.

„Zákazník ON SEMICONDUCTOR získal díky investici vlastní nové zařízení pro výrobu chladu a díky této investici se mu podařilo významně snížit náklady na dodávky chladu pro své objekty a technologickou výrobu polovodičů“, dodává Michal Slíva, ředitel úseku Tepelná energetika.

Díky realizovaným zdrojům chladů v ON SEMICONDUCTOR jsme získali významné reference a zkušenosti, které jsme byli schopni využít na dalších zakázkách v rámci ČR. Úsek Tepelná energetika již zrealizoval zakázky v oblasti výstavby průmyslového chlazení v celkové hodnotě kolem 320 mil Kč.

Stavba byla realizována kolegy z úseku Tepelná energetika v uskupení Petr Czyž a Libor Goj. Patří jim velký díky za perfektně odvedenou práci s výborným výsledkem, kterého se podařilo dosáhnout i přes velmi složitý proces vyřizování stavebního povolení a výstavby, která probíhala za plného provozu výroby polovodičů.

Fotogalerie

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies

Copyright 2020 ČEZ Energetické služby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena