Profil společnosti

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou, a to při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady  č. 2009/72/ES. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Historie společnosti

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. byla založena v roce 2007 společností ČEZ, a. s., jako 100% dceřiná společnost pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení,dodávky plynů, demi vody, pitné vody odpadní vody a provozování čistírny odpadních vod. Realizujeme a zabezpečujeme systematickou i poruchovou údržbu a opravy provozovaných zařízení. Tyto činnosti převzala společnost vyčleněním částí podniku z Energetiky Vítkovice, a.s. Vklad částí podniku byl realizován v rámci projektu VIZE 2008. Od roku 2015 je společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., součástí Skupiny ČEZ ESCO.

Společnost disponuje týmem zkušených zaměstnanců a spolupracovníků, kteří mají vynikající odborné znalosti prověřené testem praktických zkušeností při provozování energetických zařízení a systémů veřejných osvětlení. Společnost klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost práce, a je držitelem certifikátu Integrovaného řízení jakosti.

Předmět činnosti

Společnost ČEZ Energetické služby aplikuje v energetických zařízeních současné nejlepší technologie a postupy.

  • Energetické stavby
  • Výroba a dodávky energií
  • Provozování energetických hospodářství a zdrojů
  • Rekonstrukce soustav osvětlení a jejich provozování
  • Elektromontáže
  • Strojní a elektro údržba
  • Služby energetického dispečinku 365/7/24
  • Měření, regulace, služby vodohospodářské laboratoře
  • Posudky, analýzy, studie proveditelnosti, energetické audity, revize

Filozofie společnosti

V souladu se zájmy Skupiny ČEZ být pro zákazníky stabilním poskytovatelem komplexních energetických služeb s cílem snižovat energetickou náročnost energetických hospodářství.

Být hlavním dodavatelem energetických úspor za Skupinu ČEZ.

Být hlavním provozovatelem energetických hospodářství za Skupinu ČEZ s cílem dosahovat jejich efektivního a hospodárného provozu.

Ve spolupráci se zákazníky Skupiny ČEZ aplikovat nejnovější technická řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti i na straně spotřeb všech druhů energií.

Být hlavním realizátorem závazků, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a rady EU č. 2006/32/ES za Skupinu ČEZ.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČO: 27804721 , se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrave-Vítkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě oddíl C , vložka 52291, datum zápisu 1. července 2007 (dále jen “ČEZ ES“), jako správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, a zajištění jejich ochrany, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností ČEZ ES.

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení je k dispozici zde.

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena