Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy

01_15_010_ÚSPORY ENERGIE – I. VÝZVA

Název projektu

Využití odpadního tepla a realizace úsporných opatření na vytápěných objektech za účelem snížení jejich energetické náročnosti lokalita Vítkovice

Registrační číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001333

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a tepelných ztrát objektů, využití odpadního tepla z chlazení kompresorů pro vytápění těchto objektů.

Představení projektu

Projekt řeší využití odpadního tepla z chlazení kompresorů stlačeného vzduchu a jeho použití pro vytápění sousedních dvou objektů a zároveň řeší realizaci úsporných opatření v těchto nově vytápěných objektech za účelem snížení jejich energetické náročnosti. Realizací projektu a úsporných opatření bude možné využít vzniklé odpadní teplo i pro vytápění dalších sousedících objektů. Zároveň tak budou minimalizovány výdaje na vytápění těchto objektů.

Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Využití odpadního tepla a realizace úsporných opatření na vytápěných objektech za účelem snížení jejich energetické náročnosti lokalita Vítkovice“, je zaměřen na zateplení budov, vybudování výměníkové stanice, výstavbu nových rozvodů tepla od kompresorů do výměníkové stanice a z výměníkové stanice, včetně napojení těchto rozvodů na stávající vnitřní rozvody těchto objektů a zaregulování těchto rozvodů za účelem optimalizace využití odpadního tepla a instalaci systémů měření a regulace.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena