Nejčastější dotazy ze strany našich dodavatelů

Čím se zabývá vaše společnost?

Naše společnost ČEZ Energetické služby,s.r.o. poskytuje mnoho služeb v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejných osvětlení obcí a měst, v oblasti správy budov, dále poskytujeme údržbu a opravy výrobních energetických i neenergetických zařízení, montáže, revize, inženýrkou investiční činnost, pořádání odborných kurzů a školení apod. Podrobné členění našich služeb naleznete v sekci Naše služby.

Jaký sortiment materiálu vaše společnost nakupuje?

Veškerý elektromateriál, hutní matriál, spojovací materiál, armatury, ložiska, gufera, oleje, mazací tuky, barvy, ředidla, chemikálie, laboratorní pomůcky, nářadí, ochranné a pracovní pomůcky, kancelářské potřeby, drobné dílenské vybavení, svařovací pomůcky včetně materiálu, tiskopisy aj.

Jaké služby vaše společnost požaduje od externích dodavatelů?

Stavební, elektroinstalační, strojní, odborné poradenství, dopravní a přepravní, svoz a likvidace odpadů, IT služby, požární ochrana, smluvní partner pro údržbu a opravy veřejného osvětlení měst a obcí udržovaných naší společností.

Nakupujete energie i od jiných společností?

Ano elektrickou energii, plyny, vody, teplo, stlačený vzduch.

Máte nějaká stanovená pravidla v obchodním styku?

Naše společnost má Obecné podmínky podmínky ČEZ Energetické služby,s.r.o. které řeší veškerá pravidla obchodního styku mezi dodavatelem a naší společností. Tyto VNP naleznete na našich internetových stránkách v Dokumentech ke stažení. Jinak jsou distribuovány s každým nákupním požadavkem našim dodavatelům.

Jakým způsobem určujete místo dodání materiálů?

Na objednávkách je uvedeno vždy číslo naší objednávky a dále je zde vyspecifikováno kam se má uvedené zboží dodat. Dále je vždy na objednávce uvedena zodpovědná osoba za obchodní případ včetně kontaktu.

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena