Rekonstrukce VN a NN rozvodny Slévárna Dolní Benešov

Demontáž a montáž kabelových rozvodů vysokého i nízkého napětí

Předmět energetické stavby

„V rámci této akce byl kladen velký důraz na dodržování BOZP PO a OŽP. V areálu Slévárny je velký pohyb kamionové dopravy, stavebních a technologických strojů. Práce probíhaly z velké části ve výškách z pracovních plošin vždy koordinovaně a v souladu s místními pravidly a předpisy.
Zaměstnanci potvrdili svou profesionalitu a odbornost.
Dodržování technologických postupů a technických standardů pro dané činnosti bylo samozřejmostí."

Jiří Kravčík, vedoucí oddělení Příprava a realizace Energetických staveb, ČEZ Energetické služby, s. r.o.

  • Demontáž původních kabelových rozvodů vysokého i nízkého napětí do již zastaralé rozvodny VN TR3
  • Montáž nových kabelových rozvodů vysokého napětí včetně kabelových lávek do nové rozvodny TR4
  • Dodávku nového suchého transformátoru 1,25 MVA a dodávku nového silového rozvaděče nízkého napětí včetně kompenzace
  • Byly provedeny stavební úpravy v místnosti TR4 a bylo vybudováno stání pro transformátor včetně vzduchotechniky sloužící pro odvětrání místnosti transformátoru
  • Po rekonstrukci části VN začala rekonstrukce kabelových přípojek nízkého napětí, které se přepojovaly do nového rozvaděče NN RH
  • Po dokončení těchto částí se v rozvodně VN TR2 nainstalovala měřící skříň USM pro měření spotřeby elektrické energie na hladině vysokého napětí
  • Stavba obsahovala funkční zkoušky a uvedení do provozu, realizační projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby

Přínosy realizace

  • Měření spotřeby elektrické energie z hladiny nízkého napětí na hladinu vysokého napětí
  • Rekonstrukce trafostanice a rekonstrukce rozvaděče NN (spolehlivost dodávek elektrické energie, bezporuchovost nového zařízení)
  • Do budoucna rozšíření výroby a výstavba nové spínací stanice vysokého napětí

Z důvodu prací jen o víkendu realizace proběhla ve velmi krátkém čase a nedošlo k nuceným odstávkám elektrické energie a investor nemusel omezit svou výrobu.

Fotogalerie

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena