Ochrana před bleskem a přepětím PZP Třanovice

Realizace komplexní ochrany budov a objektů plynárenské technologie podzemního zásobníku plynu

Stavba zahrnovala

„Firma ČEZ Energetické služby doložila platné oprávnění a osvědčení k provádění výše uvedené činnosti vydané Českým báňským úřadem (ČBÚ) a v průběhu realizace plnila všechny podmínky, které jsou nutné pro činnost organizace spadající pod dozor Státní báňské správy (SBS).

Zaměstnanci firmy přistupovali k realizaci zodpovědně, operativně řešili odchylky od projektové dokumentace, které vzešly z požadavků investora a vždy dbali na správné montážní postupy doporučené výrobcem. Profesionální přístup byl patrný i z dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a v požadovaném termínu."

Ing. Lumír Škovroň, Vedoucí PZP Třanovice, RWE Gas Storage, s.r.o.

  • Demontáž původních aktivních hromosvodů v rámci celého areálu PZP Třanovice
  • Realizaci za plného provozu komplexní ochrany budov a objektů plynárenské technologie podzemního zásobníku plynu
  • Instalaci souborů speciálních izolovaných hromosvodů DEHN+SÖHNE včetně vysokonapěťových kabelů, svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran
  • Rozšíření hlavní uzemňovací soustavy areálu a s tím spojené stavební úpravy
  • Dopracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby

Přínosy rekonstrukce

  • PZP Třanovice je svým objemem 530 mil. m3 skladovací kapacity zemního plynu druhý největší v ČR a proto svým významem a charakterem provozu byl kladen požadavek na maximální spolehlivost ochrany před bleskem a přepětím, což bylo realizací dosaženo
  • Po realizaci stavby plně odpovídá ochrana PZP Třanovice před bleskem a přepětím současným platným normám a nařízením

Fotogalerie

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena