Služby v oblasti zajišťování oprav, běžné údržby a provozu nemovitostí

Zárukou příjemného prostředí pro uživatele budov je jejich výborný technický stav a minimalizace poruch instalovaných technologií.

Servisní střediska pro lokality Plzeň, Děčín, Liberec, Louny, Ledvice, Bílina, Hradec Králové, Přerov a Ostrava tvoří páteř našeho zázemí pro poskytování služeb v segmentu údržby nemovitostí

Služby v oblasti údržby nemovitostí chápeme komplexně, jako systémovou a integrovanou činnost, do které patří

 • Údržba a provoz různých technologií v objektu
 • Provádění všech oprav, řešení havarijních stavů
 • Zajištění provozu technologických zařízení a pohotovostní služby s garancí případného zásahu
 • Pravidelné odborné prohlídky, technické kontroly a revize dle platné legislativy

Veškeré činnosti jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vybaveni nejen odbornými znalostmi ale i moderním vybavením. Díky tomu jsou naše pohotovostní zásahy rychlé a efektivní v případech možné havárie. Naší trvalou snahou je především důraz na účinnou prevenci, díky které předcházíme případným neočekávaným poruchám, různým závadám a možným ztrátám na majetku, nebo ohrožení zdraví.

V rámci údržby nemovitostí spravujeme zejména následující druhy technologických zařízení

 • Technologie tepelných zdrojů, klimatizace a vzduchotechniky
 • Silnoproudé rozvody
 • Systémy veřejného osvětlení
 • Slaboproudá zařízení (automatické dveřní systémy, přístupové a docházkové systémy, datové sítě)
 • Technologie pitné, užitkové a splaškové vody
 • Výtahy
 • Vrata, brány a závory

Zapojení v takto širokém systému údržby nemovitostí se mnohonásobně vyplatí, protože přináší okamžitý efekt v podobě úspory provozních nákladů. Vhodná volba a kvalitní servis používaných technologií v dané nemovitosti se projeví i v budoucnosti, kdy správně nastavený systém údržby prodlouží životnost a zvýší hodnotu objektu.

Fotogalerie

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena