Bolatice

Rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení s jejím následným provozováním

Základní údaje o soustavě

„Díky rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) provedené v naší obci v prosinci 2012 a v lednu 2013 jsme získali nové kvalitní osvětlení našich komunikací.

Rekonstrukci VO předcházelo kompletní zhodnocení stávajícího stavu osvětlovací soustavy, rovněž byly provedeny světelně technické výpočty. Na základě tohoto zhodnocení byla osvětlovací soustava rozšířena o 70 nových svítidel, čímž se dále zlepšily světelné podmínky v obci.

Firma ČEZ Energetické služby, s.r.o. dodala práce kvalitně a v termínu."

Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice

 • 3 regulátory napětí napájející vedlejší komunikace v obci
 • Obnova soustavy 450 svítidly Philips Malaga
 • 205 svítidel využívá autonomní regulaci
 • Ve správě a provozu celkem 554 svítidel
 • Umístění svítidel na hlavních komunikacích nad sítí NN za pomoci atypických výložníků

Přínosy rekonstrukce

 • Zkvalitnění osvětlení na komunikacích
 • Úspora nákladů na provoz VO
 • Úspora elektrické energie využitím napěťové regulace
 • Zvýšení bezpečnosti v obci
 • Snížení instalovaného příkonu soustavy o 25 % i při poměrně významném zvýšení počtu světelných bodů

Rekonstrukce osvětlení proběhla v roce 2012-2013 a zahrnovala

 • Zpracování pasportizace soustavy VO
 • Návrh osvětlovací soustavy
 • Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Úpravu topologie sítě
 • Projekční, inženýrskou a realizační činnost
 • Rovnoměrné osvětlení komunikací
 • Snížení nákladů na provoz a údržbu

Fotogalerie

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena