Důl ČSM Stonava

Návrh, studie a realizace osvětlení šachetní budovy a šachetní věže

Základní údaje

„Po dokončení rekonstrukce osvětlení jsou prostory osvětleny podstatně lépe než v minulosti. Díky snížení zrakové zátěže se zlepšily i podmínky bezpečnosti a hygieny práce. Poklesly rovněž náklady na elektřinu. Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. veškeré práce dodala včas a kvalitně - tedy k naší plné spokojenosti."

Ing. Boleslav Kowalczyk, Důl ČSM, ředitel

 • Osvětlovací soustava šachetní budovy a věže v prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů
 • 16,9 kW instalovaný elektrický příkon
 • 102 instalovaných svítidel

Přínosy rekonstrukce

 • Zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na plošinách šachetní budovy, vstupujících do výtahů nebo vystupujících na šachetní věž
 • Zlepšení pracovních podmínek v řešených prostorech díky
 • lepšímu osvětlení
 • Úspora provozních nákladů

Rekonstrukce osvětlení proběhla v roce 2012 a zahrnovala

 • Návrh a vizualizaci osvětlovací soustavy
 • Projekční a inženýrskou činnost
 • Obnovu osvětlení šachetní budovy a šachetní věže
 • Obnovu osvětlení vstupů k šachetním výtahům
 • Snížení nákladů na provoz a údržbu
 • Rekonstrukci rozvaděčů, kabelových tras a nosných konstrukcí

Šachetní budova

Před rekonstrukcí

Šachetní věž

Před rekonstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

Návrh

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

Vytisknout Nahoru

Skupina ČEZ | Informace o webu | Nastavení cookies | Informace o zpracování osobních údajů

Copyright 2020 ČEZ Energetickéslužby, s.r.o.| Všechna práva vyhrazena