Covid-19:
Společně to zvládneme

Děláme maximum pro to, abychom udrželi spolehlivou dodávku energie do vašich domovů i firem, a přitom ochránili vás i naše zaměstnance.

Generální ředitel ČEZ

Skupina ČEZ provozuje část kritické infrastruktury naší země, dodávky elektřiny a tepla jsou základem fungování všeho ostatního – neobejdou se bez ní nemocnice, laboratoře, obchody, firmy, školy, domácnosti.

Zajištění bezproblémové výroby a distribuce energie proto podřizujeme veškeré naše úsilí. Naše interní bezpečnostní standardy jsou tudíž v mnoha ohledech přísnější než ty celostátní, náš „ČEZ semafor“ reagoval a reaguje na změny epidemiologické situace s předstihem. 

Už od začátku pandemie platí v jaderných elektrárnách výrazně zpřísněná opatření, která se osvědčila, mimo jiné maximální hygienická opatření, zásadní omezení služebních cest, důraz na elektronickou komunikaci, omezení fyzických kontaktů, včetně omezení v jídelnách, nebo nošení roušek a práce z domova. Jsme neustále v kontaktu s hygieniky a lékaři a sami i navrhujeme opatření nad rámec běžné praxe. Především díky těmto proaktivním krokům jsme od počátku samotné pandemie zabezpečili vždy nepřetržitý spolehlivý provoz a dodávku elektřiny. 

Opět jsme již během léta postupně zavedli četná preventivní opatření, která ochrání naše zaměstnance a zároveň zajistí, že budeme mít dostatek pracovníků pro udržení hladkého chodu elektráren i distribučních sítí. Náš speciální krizový tým bedlivě sleduje situaci a koordinuje se s orgány krizového řízení ČR. Máme zpracované plány krizové i havarijní připravenosti, které můžeme spustit během několika hodin. Reorganizujeme směny tak, abychom vždy měli zálohu klíčových pracovníků.

Zaměstnanci, kteří mohou pracovat z domova a jejich pobyt v kancelářích není nezbytný, jsou nyní na home office. Dále platí zákaz pracovních cest po republice i do zahraničí a nejsou povoleny externí návštěvy v budovách a provozech ČEZ. Všichni vedoucí ve všech lokalitách aktivují akční scénáře, aby byl zajištěn hladký chod všech provozů a procesů.

Boj proti epidemii je bojem nás všech. Proto jsme značnou část našich profesionálních operátorů z call center poskytli státu: věnují se trasování pro hygienické stanice. Prosíme proto o pochopení a trpělivost, pokud bude čekání na zákaznické lince delší než obvyklé.

Procházíme náročným obdobím. Věřím ale, že to společnými silami zvládneme. Velký dík patří nejen zaměstnancům ČEZ, kteří dělají maximum pro udržení dodávek elektřiny a tepla, ale i všem našim zákazníkům, kteří respektují vládní opatření a podílejí se tak na zvládnutí této krize.

Daniel Beneš

 

opatření ČEZ v boji proti COVID-19

Chráníme provoz i zaměstnance ČEZ

 • Máme krizový tým, který situaci průběžně vyhodnocuje a zavádí nezbytná opatření v závislosti na vývoji epidemie.
 • V klíčových provozech jsme zavedli antigenní testování jako preventivní screening vybraných zaměstnanců, případně pracovníků našich dodavatelů. 
 • Ve všech společných prostorách ČEZ je povinné nošení roušek a dodržování bezpečných rozestupů. Minimalizujeme kontakty přechodem na home-office a on-line schůzky i školení. Platí zákaz vstupu externích návštěv a exkurzí do provozu.
 • V provozech jsme oddělili pracovní skupiny, tak aby nedocházelo k jejich kontaktům: oddělená prcoviště, bezkontaktní předávání směn apod. Jaderné elektrárny již od jara fungují ve zvláštním režimu.
 • Měříme teplotu při vstupu do zaměstnání v elektrárnách a na call centrech.
 • Častěji uklízíme a dezinfikujeme prostory, dezinfekce je k dispozici i zaměstnancům u vstupů na pracoviště či do jídelen.
 • Upravili jsme prostory a provozní doby společného stravování, tak aby nedocházelo ke zvýšené koncentraci lidí. V jídelnách jsou instalována plexiskla.
 • Během nouzového stavu jsou Zákaznická centra a Technická konzultační místa uzavřena, stejně jako návštvnická infocentra pro veřejnost.

Pomáháme

 • Kvůli zvýšené práci zákazníků z domova jsme až do odvolání omezili odstávky v síti ČEZ Distribuce jen na ty nutné k udržení řádného provozu sítě nebo kvůli opravám při poruchách, způsobených například větrem.
 • Několik desítek našich operátorů nyní pomáhá hygienickým stanicím s trasováním, abychom snížili rychlost šíření viru COVID-19 ve společnosti.
 • Podporujeme distanční vzdělávání dětí: školákům jsme rozdali notebooky a datové SIM karty, zpřístupnili jsme tisíc výukových videí a prostřednictvím Nadace ČEZ a pohybové aplikace EPP podporujeme projekty on-line vzdělávání v regionech
 • Nadace ČEZ podpořila nákup dýchycích přístrojů pro Třebíčskou nemocnici v hodnotě 450 000 korun