Podmínky užití produktu ČEZ ELE S ODMĚNOU

Po dobu užití Produktu ČEZ ELE S ODMĚNOU se neaplikují příslušná ustanovení VOPD, týkající se změny produktu Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produkt ČEZ ELE S ODMĚNOU za jiný produkt Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.