Časté otázky k produktové řadě eTARIF FIX

1. Komu je produktová řada eTARIF FIX určena?

Produktová řada eTARIF FIX je určena všem zákazníkům z řad domácností a malých podnikatelů, kteří mají zájem o stabilizaci ceny silové elektřiny na delší období a preferují elektronický způsob komunikace. Tato produktová řada je zvláště výhodná pro zákazníky se spotřebou do 3,5 MWh. eTARIF FIX nabízí stejný rozsah produktů a služeb, jako produktová řada eTARIF a navíc ještě zdarma doplňkovou službu ČEZ ASISTENT.

2. Jak dlouho bude nabídka trvat?

Nabídka není v tuto chvíli časově omezena. Vše závisí na zájmu našich zákazníků o tuto produktovou řadu, ale také například na vývoji cen na energetických burzách.

3. Jaké jsou parametry produktu?

Smlouva pro tuto produktovou řadu se sjednává na dobu určitou na 24 měsíců. Tato produktová řada disponuje samostatným ceníkem silové elektřiny kde je cena silové elektřiny fixována na 24 měsíců. Toto vám garantuje nezvýšení ceny silové elektřiny po dobu 24 měsíců, bez ohledu na případné zvyšování ceny silové elektřiny u standardních produktových řad.

Měsíční stála platba spojená s dodávkou silové elektřiny je u této produktové řady zvýhodněná na pouhých 10,- Kč měsíčně (bez DPH) a to pro domácnosti i podnikatelé.

Součástí této produktové řady je také bezplatné využívání doplňkové služby ČEZ ASISTENT a zákazník tímto ušetří dalších 120 Kč/rok.

4. Jaké benefity produktová řada nabízí – proč bych si ji měl sjednat?

Mimo benefitů standardně poskytovaných zákazníkům Skupiny ČEZ vám tato produktová řada nabízí především tyto výhody:

  1. Zvýhodněnou cenu stálého měsíčního platu oproti standardní nabídce Skupiny ČEZ
  2. Výhodná cena obchodní části silové elektřiny (v součtu stálého platu a silové elektřiny)
  3. Ochráníte se proti případnému růstu ceny silové elektřiny
  4. Můžete lépe odhadnout své náklady spojené s dodávkou silové elektřiny
  5. Zdarma využíváte doplňkovou službu ČEZ ASISTENT, která nabízí krytí pojistné události do výše 5 000 Kč jako je například oprava elektrického/plynového spotřebiče či otevření zabouchnutých dveří atd.
  6. Jako majitelé elektromobilního zařízení navíc s touto produktovou řadou získáte zvýhodněnou distribuční sazbu elektřinu na dobíjení svého elektromobilního zařízení.

5. Co se stane se smlouvou po uplynutí 24 měsíců, kdy mi končí smlouva?

Po uplynutí doby trvání smlouvy tj. po 24 měsících se platnost i účinnost vaší smlouvy vždy opětovně prodlouží, a to vždy o 24 měsíců.

6. Jakou cenu elektřiny budu mít po uplynutí 24 měsíců, kdy mi končí smlouva?

Při každém prodloužení platnosti vaší smlouvy, se pro nadcházející období stanoví nová cena silové elektřiny, a to dle aktuálně platného ceníku eTARIF FIX ke dni kdy dojde k tomuto prodloužení smlouvy.

Po každém prodloužení smlouvy se vám opět cena silové elektřiny zafixuje na následujících 24 měsíců.

7. Můžu si produktovou řadu během 24 měsíců trvání smlouvy změnit?

V průběhu platnosti smlouvy s produktovou řadou eTARIF FIX není možná změna na jinou produktovou řadu. Změna na jinou produktovou řadu je možná pouze ke dni ukončení platnosti smlouvy.

8. Co je třeba udělat, abych si mohl eTARIF FIX sjednat?

Změnu produktové řady můžeme provést okamžitě v ČEZ ON-LINE, na šich Zákaznických centrech či u našich Smluvních partnerů.

9. Co se stane s mojí smlouvou, pokud se ceny elektřiny změní?

Případná změna ceny elektřiny na vaši sjednanou smlouvu nebude mít žádný dopad a to ani v případě růstu ceny.

10. Pokud silová elektřina zlevní, jakou cenu mi budete účtovat?

Cena silové elektřiny je platná při sjednání produktové řady a je fixována po 24 měsíců. Toto vám garantuje stálou ceny silové elektřiny bez ohledu na vývoj ceny na energetických trzích.

11. Hrozí mi v případě předčasného vypovězení smlouvy s touto produktovou řadou následně nějaká pokuta?

Smluvní penalizace se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro tuto produktovou řadu nejsou žádné jiné penalizace.

12. V průběhu trvání smlouvy s touto produktovou řadou došlo ke změně ceny regulovaných složek – týká se to i mne? 

Regulované složky ceny jsou vyhlašovány ERÚ a ČEZ Prodej jako váš dodavatel nemůže jejich výši nijak ovlivnit. Cena těchto regulovaných složek vám je účtována vždy dle aktuálně platného cenového rozhodnutí.  Sjednáním produktové řady eTARIF FIX jste si zajistili stabilní cenu, která se týká složky za silovou elektřinu a ta není regulována. Tato část ceny se vám tedy nezmění po dobu 24 měsíců od jejího sjednání.

13. Jaký je tedy rozdíl ceny mezi produktovou řadou eTARIF FIX a produktovou řadou COMFORT pro rok 2013?

Produktová řada eTARIF FIX je určena zejména pro zákazníky s nižší spotřebou (do 4 MWh) a distribuční sazbou Standard. Stává se tak nejvýhodnější produktovou řadou z portfolia ČEZ Prodej. Cenová výhodnost produktové řady eTARIF FIX spočívá v úspoře za stálý měsíční plat spojený se silovou elektřinou, a tato částka je o 581 Kč nižší než u produktové řady COMFORT. Zároveň také ušetříte za odebranou elektřinu, a to 2-7% z ceny MWh oproti produktové řadě COMFORT. Výše vaší úspory se odvíjí od celkové spotřeby a distribuční sazby vašeho odběrného místa. Při roční spotřebě 1 MWh může úspora činit až 25% z ceny silové elektřiny a stálého platu za odebranou elektřinu.

14. Zažádal jsem na Call Centru o změnu produktové řady na eTARIF FIX – rozmyslel jsem si to a chci zpět původní produktovou řadu – můžete mi to nastavit?

Produktová řada vám byla nastavena hned po obdržení vámi podepsané dohody o úpravě smlouvy zpět do Skupiny ČEZ. Na jinou produktovou řadu z eTARIF FIX, je možné přejít pouze před koncem smlouvy, a to konkrétně je 1 měsíc před jejím vypršením.

15. Co musím udělat proto, abych získal distribuční sazbu pro svůj elektromobil?

O distribuční sazbu na odběrném místě může zažádat vlastník elektromobilního zařízení (elektromobil), který doloží věrohodným způsobem vlastnické popř. užívací právo k elektromobilu (kupní smlouva, leasingová smlouva, faktura apod.)

16. V čem je pro mne sazba pro elektromobil výhodná?

Na svém odběrném místě díky distribuční sazě Elektromobilita získáte dvoutarifní sazbu D27d (firmy pak C27d) a budete odebírat elektřinu v tzv. vysokém a nízkém tarifu. Levnější elektřinu v nízkém tarifu budete mít každý den. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Domácnosti mohou v této době kromě nabíjení elektromobilu využívat levnější elektřinu pro celou domácnost, firmy a podnikatelé pouze pro elektromobily, protože ti musí v rámci sazby C27d splnit ještě podmínku, že nabíjecí zařízení elektromobilu musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením

17. Mohu si sazbu pro elektromobilitu sjednat i na jiné produktové řadě resp. ke smlouvě na dobu neurčitou?

Nikoliv, sazba pro elektromobilitu je od 1.7.2013 spuštěna pouze u produktové řady eTARIF FIX.

18.  Mohu si sazbu pro elektromobilitu sjednat i ke své stávající produktové řadě resp. jiné produktové řadě než je eTARIF FIX?

Nikoliv, sazba pro elektromobilitu je od 1. 7. 2013 spuštěna pouze u produktové řady eTARIF FIX. Elektromobil ale samozřejmě můžete dobíjet na jakékoliv distribuční sazbě a kterékoliv produktové řadě, záleží na vašem rozhodnutí.

19. Pokud si kvůli elektromobilu na svém odběrném místě nastavím produktovou řadu eTARIF FIX, jak to bude s ostatními mými odběrnými místy?

Produktová řada eTARIF FIX vám bude v takovém případě nastavena na všech vašich odběrných místech. Tato změna bude provedena automaticky.

20. Mohu v průběhu trvání smlouvy (24 měsíců) změnit distribuční sazbu, pokud již např. nebudu vlastnit elektromobil?

Ano, změna distribuční sazby je možná, v takovém případě je o změnu potřeba požádat distributora. Smlouva na dobu určitou s produktovou řadou eTARIF FIX bude i nadále platná.