Podmínky užití produktové řady ČEZ GARANT PLUS

Po dobu užití produktové řady ČEZ GARANT PLUS se neaplikují příslušná ustanovení VOPD, týkající se změny produktové řady Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produktovou řadu ČEZ GARANT PLUS za jinou produktovou řadu Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.