Řídíte čitelně?

Ačkoli se to může zdát překvapivé, bezpečnou jízdu začíná každý řidič ještě před nástupem do vozidla. Vozidlo je před vyjetím třeba zkontrolovat jak z hlediska funkčnosti jeho osvětlení a pneumatik, které tvoří jediný styčný bod mezi vozovkou a vozidlem, tak i z hlediska dalších prvků, zejména brzd, výhledu z vozidla atp. Po usednutí za volant se vždy připoutejte bezpečnostním pásem a trvejte na tom, aby ho použili i vaši spolucestující.

Možná jste se v poslední době setkali s termínem "defenzivní jízda". Používají ho odborníci na dopravu, kteří hovoří o defenzivní jízdě jako o jízdě bezpečné, obranné resp.ostražité.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu lze zajistit především změnou našeho chování za volantem. Začít musí každý především sám u sebe. Přinášíme vám proto několik základních tipů pro zvýšení vaší bezpečnosti při jízdě vozidlem, ale i pro zvýšení bezpečnosti vašich blízkých, kteří s vámi cestují, stejně jako všech ostatních účastníků silničního provozu.

Desatero defenzivní jízdy:

  • Jezděte tak, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých možností!
  • Vždy pozorně sledujte vozovku a její nejbližší okolí!
  • Snažte se předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu!
  • Každý jízdní úkon provádějte až po pečlivém vyhodnocení situace!
  • Své úmysly dávejte najevo zřetelně a včas!
  • Nejezděte rychle tam, kam nevidíte!
  • Zachovávejte dostatečný odstup!
  • Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou!
  • Buďte připraveni ustoupit druhým, i když pravidla hovoří ve váš prospěch!
  • Počítejte s chybami ostatních účastníků silničního provozu!


Spěchej pomalu
Tato lidová moudrost v sobě skrývá něco, co spěchající řidiči stále nemohou pochopit. A sice to, že nemá cenu honit čas ve vysokých rychlostech, ale jen nepatrně přidat v rychlostech nižších, kdy to není tak nebezpečné. To platí nejen pro řidiče osobních automobilů, ale také pro ty, co řídí nákladní vozidla, motocykly i kola.
Spěch za volantem se projevuje agresivitou, zvýšenou ochotou riskovat a především překračováním nejvyšší povolené rychlosti v jednotlivých úsecích. Spěchající řidiči si neuvědomují možná rizika svého jednání ani to, jak moc se prodlužuje brzdná dráha. Tím nejmenším rizikem, které spěchající řidiči podstupují, je postih ve formě pokuty, přidělení trestných bodů, příp. zákazu řízení motorových vozidel.

To, že spěch se nevyplácí, není výmyslem současné doby zejména ve vztahu k silničnímu provozu. Spěch se nevyplácí obecně, což velmi dobře věděli už naši prarodiče. Na silnici to platí několikanásobně. Ono totiž platí, že jezdit rychle umí kde kdo, ale bezpečně zastavit už může být pořádným oříškem. Stačí si jen uvědomit, kolik prostoru budete k zastavení skutečně potřebovat.

A PROTO POSPÍCHEJTE POMALU !!!!

Již učitel národů Jan Ámos Komenský říkal: "Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest." 

Doplňme ještě jednu z jeho myšlenek : "Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby."

Myslíte si, že přežijete?

Jezděte podle pravidel a dodržujte rychlostní limity! Ušetříte tak nejen své bodové konto a peněženku, ale především lidské životy!