Ohleduplné k přírodě,

 

prospěšné lidem

Vydejte se s námi krajinou Skupiny ČEZ a navštivte zajímavá místa, kde k výrobě elektrické energie využíváme energii z vody.

 

Vodní elektrárny jsou nejvýznamnější obnovitelné zdroje.

Během celého léta se můžete zapojit také do soutěže!

Navštivte alespoň tři vodní elektrárny z naší mapky a můžete vyhrát balíček drobných cen. Získejte razítko na infocentrech elektráren – Dlouhé stráně, Hučák, Čeňkova pila nebo si opište kód z plakátů, které jsou umístěny na všech elektrárnách z mapky, zašlete nám herní kartu a výhra je vaše.

Úplná pravidla a podmínky soutěže naleznete zde.
Herní karta ke stažení zde.

Malá vodní elektrárna Hučák

Malá vodní elektrárna Hučák se nachází na stejnojmenném jezu Hučák na řece Labi v Hradci Králové. Do provozu byla uvedena v roce 1912 a na počátku 20. století prošla významnou rekonstrukcí. Budova elektrárny vybudovaná v secesním stylu tvoří spolu s jezem významný architektonický objekt.

Více informací >

Malá vodní elektrárna Les Království

V průběhu 1. světové války byla na řece Labi, před Dvorem Králové nad Labem, postavena přehrada Les Království, ke které byla dostavěna vodní elektrárna. „Pohádková“ elektrárna ročně vyrobí v průměru 8 milionů kWh elektřiny a pokryje tak spotřebu zhruba tří tisíc domácností. Celé vodní dílo je od r. 1964 národní technickou památkou.

Více informací >

Vodní elektrárna Pastviny

Vodní elektrárna Pastviny je součástí přehrady Pastviny. Původně pracovala jako přečerpávací vodní elektrárna. V době výstavby byla největší přečerpávací vodní elektrárnou a první elektrárnou v bývalém Československu, která neměla vrchní stavbu strojovny (soustrojí bylo volně pod širým nebem, šlo o elektrárnu tzv. švédského typu).

Více informací >

Vodní elektrárna Přelouč

Byla uvedená do provozu v roce 1924 plní na 116. říčním kilometru řeky Labe funkci průtočné elektrárny. V roce 2009 v rámci rekonstrukce střechy zprovoznil ČEZ na vodní elektrárně Přelouč novou solární elektrárnu. Na jednom místě zde tak zařízení vyrábí elektrickou energii ze dvou druhů obnovitelných zdrojů.

Více informací >

Vodní elektrárna Spálov

Nachází se na 104. říčním kilometru řeky Jizery v obci Spálov v okr. Semily. Stavba elektrárny probíhala v letech 1921 – 1926, v letech 1998 – 1999 byla provedena výměna turbín, ekologickou elektřinu nyní vyrábí dvojice Kaplanových vertikálních turbín.

Více informací >

Vodní elektrárna Želina

Příběh malé vodní elektrárny začíná v roce 1908, kdy byla poblíž Želiny na řece Ohři vybudována elektrárna, která měla dodávat elektřinu městu Kadani. Ve dvou horizontálních kašnách byly umístěny dvojité Francisovy vodní turbíny, které poháněly dva generátory. V roce 1925 byla na Ohři vybudována větší elektrárna v Lomazicích, což zapříčinilo to, že byla Želina ponechána svému osudu a začala chátrat. Znovu se „narodila“ v roce 1991, kdy bylo rozhodnuto o její obnově. Znovuzprovoznění se dočkala v roce 1995. Je to pozoruhodná architektonická a technicko-historická památka.

Více informací >

Vodní a přečerpávací elektrárna Štěchovice

Elektrárna byla původně vybudována jako druhý článek vltavské kaskády na konci druhé světové války. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká, 120 m dlouhá s pěti přelivnými hrazenými poli. Kapacita přelivů činí 2400 m3/s. Středotlaká elektrárna je vybavena jako klasická průtočná elektrárna se dvěma soustrojími s Kaplanovými turbínami. Její součástí je i venkovní rozvodna 110 kV a vývodové a distribuční transformátory.

Více informací >

Vodní elektrárna Orlík

Elektrárna je stěžejním článkem Vltavské kaskády. Přehrada zadržující 720 mil. m3 vody je nejobjemnější akumulační nádrží v ČR a je spolu s Lipenským jezerem rozhodující pro víceleté řízení průtoků na Vltavě i na dolním Labi. Hladina nádrže pokrývá 26 km2. Vodní elektrárna Orlík se významně podílí na řízení celostátní energetické soustavy a na výrobě levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie.

Více informací >

Vodní elektrárna Lipno

Elektrárna je součástí Vltavské kaskády a její nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Díky rychlosti najetí na plný výkon a dálkovému ovládání může ovlivnit výkonovou bilanci elektrizační soustavy celé ČR.

Více informací >

Malé šumavské vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila

Malá vodní elektrárna Vydra je situována mezi obcemi Rejštejn a Srní na Sušicku. Na svém horním toku má velký spád a značnou část roku i dost vody. Voda z historického Vchynicko-Tetovského kanálu je odváděna podzemním přivaděčem do akumulační nádrže u bývalé osady Sedlo. Nedaleká elektrárna Čeňkova pila patří k památkově chráněným objektům. Voda je do ní přiváděna otevřeným derivačním kanálem, který se cca 50 m před budovou mění na dřevěný aquadukt.

Více informací >

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice a vodní elektrárna Mohelno

Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké jaderné elektrárny v Dukovanech v 70. letech 20. stol. na řece Jihlavě. Jeho součástí je i vyrovnávací vodní nádrž Mohelno, která je rezervoárem chladící vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Navíc zde byla postavena průtoční vodní elektrárna.

Více informací >

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Elektrárna je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do přírody. Má největší spád, reverzní turbínu a instalovaný výkon v ČR – 2x325 MW.

Více informací >

Informace nejen o principech fungování vodních elektráren a obnovitelných zdrojů naleznete také na stránkách www.svetenergie.cz

Užijte si léto

A budeme rádi, když se s námi o vaše zážitky z výletů na přehrady i vodní elektrárny, podělíte na našem facebooku.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet