Speciální nabídka služeb

účinnost od 1. 2. 2018

Aktuální nabídky

Speciální nabídka X4

Měsíční poplatek Datový limit Platnost Extra FUP

Balíček Internet 200
140 Kč
70 Kč

200 MB
1 Zúčtovací období
s automatickou obnovou

70 Kč / 200 MB
Zvýhodněná cena balíčku ve výši 70 Kč je platná v kombinaci s využíváním balíčku Volání 50, Volání 100, Volání 200,Volání 500, Volání 1000, Volání do sítě ČEZ, Volání do sítě O2, Volání do sítě T-Mobile, Volání do sítě Vodafone,Volání do všech sítí.

Balíček Internet 500
200 Kč
100 Kč

500 MB
1 Zúčtovací období
s automatickou obnovou

100 Kč / 500 MB
Zvýhodněná cena balíčku ve výši 100 Kč je platná v kombinaci s využíváním balíčku Volání 50, Volání 100, Volání 200,Volání 500, Volání 1000, Volání do sítě ČEZ, Volání do sítě O2, Volání do sítě T-Mobile, Volání do sítě Vodafone,Volání do všech sítí.

Balíček Internet 1000
300 Kč
150 Kč

1000 MB
1 Zúčtovací období
s automatickou obnovou

150 Kč / 1000 MB
Zvýhodněná cena balíčku ve výši 150 Kč je platná v kombinaci s využíváním balíčku Volání 50, Volání 100, Volání 200,Volání 500, Volání 1000, Volání do sítě ČEZ, Volání do sítě O2, Volání do sítě T-Mobile, Volání do sítě Vodafone,Volání do všech sítí.

Balíček Internet 3000
400 Kč
260 Kč / 300 Kč

3000 MB
1 Zúčtovací období
s automatickou obnovou

200 Kč / 3000 MB
Zvýhodněná cena balíčku ve výši 260 Kč je platná v kombinaci s využíváním balíčku Volání do sítě O2, Volání do sítěT-Mobile, Volání do sítě Vodafone, Volání do všech sítí. Zvýhodněná cena balíčku ve výši 300 Kč je platná v kombinacis využíváním balíčku: Volání 50, Volání 100, Volání 200, Volání 500, Volání 1000, Volání do sítě ČEZ.

Balíček Internet 5000
400 Kč
360 Kč / 480 Kč

5000 MB
1 Zúčtovací období
s automatickou obnovou

300 Kč / 5000 MB
Zvýhodněná cena balíčku ve výši 260 Kč je platná v kombinaci s využíváním balíčku Volání do sítě O2, Volání do sítěT-Mobile, Volání do sítě Vodafone, Volání do všech sítí. Zvýhodněná cena balíčku ve výši 300 Kč je platná v kombinacis využíváním balíčku: Volání 50, Volání 100, Volání 200, Volání 500, Volání 1000, Volání do sítě ČEZ.

Speciální nabídka X4 je platná pro všechny nové i stávající Zákazníky, kteří si výše uvedené balíčky aktivují v době trvání této Speciální nabídky X4 (od 24. 9. 2018). Zvýhodněné ceny této Speciální nabídky X4 pro uvedené balíčky jsou Zákazníkovi účtovány ode dne aktivace Speciální nabídky X4 na neurčito; pokud Zákazník zruší balíček Volání 50, Volání 100, Volání 200, Volání 500, Volání 1000, Volání do sítě ČEZ, Volání do sítě O2, Volání do sítě T-Mobile, Volání do sítě Vodafone nebo Volání do všech sítí, bude účtování zvýhodněných cen této Speciální nabídky X4 ukončeno již ke dni zrušení uvedeného balíčku a ceny balíčků zahrnutých do Speciální nabídky X4 budou dále účtovány dle platného ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Balíčky internetu je možné v průběhu období, kdy jsou účtovány zvýhodněné ceny této Speciální nabídky X4, vzájemně měnit. Pokud dojde ke změně balíčku volání tak, že tato změna bude mít vliv na výši zvýhodněné ceny u balíčků internetu Internet 3000 a Internet 5000 dle Speciální nabídky X4, bude poskytování balíčku internetu ukončeno společně s dosavadním balíčkem volání a je nutné jej znovu aktivovat. Ostatní služby nezahrnuté ve Speciální nabídce X4 jsou Zákazníkovi účtovány dle platného ceníku služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, a.s., pod značkou MOBIL OD ČEZ. Stávajícím Zákazníkům bude zvýhodněná cena balíčku internetu poskytnuta vždy až od prvního dne následujícího zúčtovacího období, a to shodně na neurčito.

Starší nabídky