Úvodem

Vážení,

informujeme vás tímto o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů ve společnosti ČEZ, a. s., a v dalších vybraných společnostech začleněných do Koncernu ČEZ nebo Skupiny ČEZ, o zajištění jejich ochrany a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů. Také vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů příslušnou společností v rámci Koncernu nebo Skupiny ČEZ, včetně vašich práv jako subjektu údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v Koncernu i Skupině ČEZ na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje konkrétní společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ shromažďují od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi. A to v souvislosti s vaším zájmem o zaměstnání ve společnosti, se zájmem o výkon odborné praxe nebo stáže v průběhu studia, případně se zařazením do stipendijního programu. Tato Informace také vysvětluje, jaké osobní údaje případně získáváme z jiných zdrojů, a jak tyto údaje používáme.

Vedle této souhrnné Informace můžete najít některé podrobnosti související se zpracováním vašich osobních údajů také v dalších dílčích informacích, které jsou vám zpravidla dostupné na internetových stránkách jednotlivých společností Koncernu nebo Skupiny ČEZ pro usnadnění a urychlení komunikace s vámi, nebo také například na adrese kdejinde.jobs.cz.