Kontaktujte nás

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, napište v případně společnosti ŠKODA PRAHA na adresu info@skodapraha.cz. V případě ostatních společností můžete napsat na adresu ČEZ, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, heslo „zpracování osobních údajů“, nebo využít webový formulář. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Pokud nebude požadavek týkající se společnosti z Koncernu ČEZ vyřízen dle vašich představ, anebo se týká současně více společností Koncernu ČEZ, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Petr Brázda. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. Podrobnosti o dalších možnostech kontaktu pověřence, jeho poslání a souvislostech řešení vašich práv jsou dostupné na internetové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Datum vydání/aktualizace tohoto dokumentu – 1. 3. 2019