Účely používání osobních údajů

Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje používáme výhradně pro tyto účely:

 • posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání vykonávat nabízenou pracovní pozici nebo jinou pracovní pozici;
 • posouzení vhodnosti zájemce o odbornou praxi nebo stáž;
 • učinění nabídky uplatnění;
 • přípravu uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti;
 • přípravu smlouvy o zajištění odborné praxe a stáže;
 • přípravu smlouvy o poskytování stipendia;
 • vedení evidencí a dokumentace dle příslušných právních předpisů;
 • zajištění provozních činností souvisejících s náborovým procesem;
 • zajištění provozních činností souvisejících s výkonem odborné praxe nebo stáže a poskytováním sjednaného stipendia;
 • zajištění ochrany života a zdraví osob, a ochrany hmotného i nehmotného majetku společnosti, jejích zaměstnanců i třetích stran při výkonu odborné praxe nebo stáže;
 • uplatňování práv společnosti ze sjednaných vztahů.