Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas s nabídkou možností uplatnění

Pokud jako uchazeč o zaměstnání máte zájem pouze o konkrétní nabízenou pracovní pozici, nebo jako zájemce o konkrétní odbornou praxi nebo stáž, případně stipendijní program společnosti, můžeme vaše osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracovávat k tomuto účelu bez vašeho výslovného souhlasu. Máte-li ale zájem zvýšit své možnosti budoucího uplatnění ve vybraných společnostech Koncernu nebo Skupiny ČEZ, může vám být nabídnuto udělení vašeho souhlasu s použitím osobních údajů některou z těchto společností pro účely evidování vaší osoby a nabízení dalších vhodných pracovních příležitostí, odborné praxe nebo stáže, případně stipendia jednou nebo více vybranými společnostmi Koncernu nebo Skupiny ČEZ. Na základě takového souhlasu konkrétní společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ umožníte, aby vás mohla oslovit s nabídkou jiných pracovních příležitostí, odborné praxe nebo stáže, případně stipendia, odpovídajících vašim odborným znalostem, dovednostem a možnému zájmu.

Vaše osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují stejné osobní údaje, jaké poskytujete v reakci na nabídku pracovní příležitosti, odborné praxe nebo stáže případně stipendijního programu společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ.