Zdroje získávání osobních údajů

Zdroje získávání osobních údajů

Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci komunikace o nabízené pracovní pozici, přípravy na uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti. Ale také v rámci komunikace o možnosti absolvovat odbornou praxi nebo stáž, případně o možné nabídce poskytování stipendia. Může je také získat od třetích osob, které takové zprostředkování práce nebo odborných praxí nebo stáží z našeho pověření zajišťují.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. Ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.