Být dobrým partnerem

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem již od roku 2003. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2017 podpořeno 1015 projektů v celkové hodnotě 185,9 mil. Kč. Za dobu existence nadace je to již více než 8600 nadačních příspěvků v hodnotě 2,37 miliardy korun.

Nadační příspěvky poskytuje Nadace ČEZ ve vyhlašovaných grantových řízeních, žádosti přijímá prostřednictvím webového formuláře. Do svých aktivit zapojuje různými formami veřejnost.

www.nadacecez.cz

Grantové programy Nadace ČEZ

Podpora regionů

Podpora regionůDlouhodobý grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života všude tam, kde působí Skupina ČEZ. O podporu mohou žádat obecně prospěšné společnosti, obce, spolky, ústavy, školy, tedy všechny právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na zdravotnictví, děti a mládež, sociální oblast, vědu a vzdělávání, ochranu lidského zdraví a lidských práv, kulturu, životní prostředí, atd. Grantové řízení Podpora regionů je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

 

Oranžové hřiště

Oranžové hřiště v BačicíchGrantový program pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukci dětských a sportovních hřišť. Vedle tradičních vznikají i nové typy hřišť, například sportoviště s fitness prvky pro seniory nebo workoutová hřiště. Celkem podpořila Nadace ČEZ vznik již 480 Oranžových hřišť v celé České republice částkou 347 milionu korun.

 

Stromy

Stromy v RapotíněGrantový program Stromy je určen na podporu liniové výsadby zeleně. Obce mohou zakládat nové aleje a stromořadí nebo je obnovovat v místech, kde dříve existovaly, ale během let vymizely. Grantový program je vyhlašován dvakrát ročně a umožňuje tak jarní i podzimní výsadbu V roce 2017 získalo podporu 48 obcí, o výsadbu stromů a péči o ně se často postarali sami obyvatelé.

 

Oranžový přechod

Oranžový přechod v Novém Městě na MoravěGrantový program, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti na přechodech. Nadační příspěvek mohou obce využít na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce. V roce 2017 získalo osvětlení 18 obcí, celkem už je osvětleno 114 přechodů v různých místech České republiky.

 

Oranžové schody

Oranžové schodyMají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit mobilní plošiny, výtahy či asistenční systémy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se snáze do běžného vyučování. Příspěvek na bezbariérové úpravy získalo již 64 škol.

 

Oranžové kolo

Oranžové koloJe putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými speciálními rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na oranžových kolech podpořili vybrané neziskové organizace. V roce 2017 získalo díky energii „šlapajících“ částku 2,69 milionu korun.

 

Oranžová učebna

Oranžová učebnaCílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty. Získat Oranžovou učebnu mohou školy, které se účastní vzdělávacích projektů Skupiny ČEZ, například soutěže Vím proč nebo matematicko-fyzikálních olympiád.

 

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybemJe nástroj, díky kterému má veřejnost možnost aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůzi, běh, jízdu na kole) a generuje charitativní body. Tyto body může uživatel věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací. V roce 2017 bylo díky aktivitě veřejnosti podpořeno 294 organizací. Více informací naleznete na www.pomahejpohybem.cz

 

Plníme přání

Plníme přání - AgátkaCharitativní projekt Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. Oblast podpory vybírají sami zaměstnanci Skupiny ČEZ, sami také doporučují organizace a jednotlivce, ke kterým by měla pomoc putovat. V roce 2017 směřovala společná pomoc do rodin s dětmi s vážným onemocněním. Mezi zaměstnanci se podařilo shromáždit 2,084 milionu korun, Nadace ČEZ tuto částku zdvojnásobila. 76 rodinám tak mohla být rozdělena rekordní částka 4,169 milionu korun.

Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké grantyGrantový program Zaměstnanecké granty je určen na podporu neziskových organizací, ve kterých ve svém volném čase působí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Mezi zaměstnanci jsou trenéři sportovních oddílů, vedoucí skautů nebo dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních. Nadace ČEZ podpořila již 520 projektů organizací částkou 15 milionů.

 

 

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na www.nadacecez.cz.