Program č. 1 „Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)"

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem "TDK – Horkovodní biomasová kotelna a horkovodní plynová kotelna", reg. č. 7210100002. Předmětem projektu je náhrada dosud využívaných uhelných kotlů v teplárně ve Dvoře Králové nad Labem novými kotelnami na biomasu a zemní plyn, doplněnými o horkovodní zásobník tepla. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší, vyšší využití obnovitelných zdrojů (biomasy) a zajištění udržitelného provozu soustavy centrálního zásobování teplem ve městě. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.