Profil společnosti

29. května 2009 podepsali zástupci energetických společností JAVYS a ČEZ při příležitosti 4. zasedání Evropského jaderného fóra akcionářskou smlouvu, která umožní založení společného podniku na výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku. Ve společném podniku bude mít JAVYS 51% podíl, Skupina ČEZ bude vlastnit 49 % podíl prostřednictvím právě pro tento účel založené společnosti ČEZ Bohunice a.s.

Harmonogram projektu bude stanoven po dokončení studie proveditelnosti v roce 2010.Účelem studie proveditelnosti je prozkoumání podmínek lokality, ohodnocení vhodnosti jednotlivých dostupných technologií pro danou lokalitu, popis organizace projektu či obchodní zajištění, financování a ekonomické hodnocení projektu.

Při definování technických parametrů projektu se bude dbát na možnost využití synergií v co největší možné míře. Z toho důvodu celý projekt vychází z těchto základních technických předpokladů: v projektu bude využit tlakovodní reaktor splňující požadavky slovenské legislativy, licencovatelný v zemích EU.