Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketing

Pokud nám jako zákazník, nebo zájemce o produkt nebo službu udělíte souhlas s použitím vašich údajů pro účely marketingu, budeme vám moci nabídnout produkty a služby šité na míru vašim skutečným potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale máme zkušenost, že pro vás na základě vzájemné komunikace dokážeme vybrat optimální řešení z široké palety produktů a služeb naší společnosti, a souvisejících produktů a služeb dalších společností Koncernu ČEZ a našich dalších obchodních partnerů.

Udělením souhlasu nám umožníte zpracovávat vaše osobní údaje i automatizovaně (ale bez automatizovaného rozhodování), zejména provádět jejich cílené shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání, a to ke zjištění vašich reálných potřeb a vytvoření vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů naší společnosti, případně nabídek souvisejících produktů a služeb dalších společností Koncernu ČEZ nebo dalších obchodních partnerů. Takové individuální nabídky vám můžeme zasílat jak v tištěné formě tak i elektronickými prostředky.

Vaše osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují vaše základní údaje a kontaktní údaje. Dále mohou zahrnovat informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích, údaje o spotřebě a o odběrném místě.

Souhlas pro marketing udělený podle GDPR nahrazuje vaše předchozí souhlasy ke stejným účelům zpracování, doplňuje vaše další případné souhlasy ohledně zpracování údajů.

Vaše rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a tento souhlas odvolat. Jak souhlas odvolat je uvedeno v části Chci odvolat souhlas.

Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nám nebrání, abychom vás jako našeho zákazníka nebo obchodního partnera mohli informovat o všech nových produktech a službách naší společnosti. Takové informace vám můžeme doručit poštovní zásilkou, sdělit telefonicky z kontaktního centra nebo přímo pracovníky našich obchodních center, nebo zaslat prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. A to až do okamžiku, než nám jako zákazník výslovně oznámíte, že si takové informování nadále nepřejete. Pokud jste naším zákazníkem, souhlas se vztahuje jen na nabídku produktů a služeb třetích osob.